Joseph Bates (8. 7. 1792 - 19. 3. 1872) bol zástancom svätenia soboty, ako dňa odpočinku. Spolu s manželmi Whiteovými stál pri založení Cirkvi adventistov s. d.

Joseph Bates – (8.7.1792 – 19. 3. 1872) americký námorník a duchovný reformátor.  Bol aj jedným zo zakladateľov tzv. sobotných adventistov, z ktorých neskôr vznikla Cirkev adventistov siedmeho dňa. Bol tiež presvedčivým zástancom platnosti sobotného dňa ako dňa bohoslužby a pamiatky stvorenia.

Počas jednej zo svojich námotrných ciest, ešte ako neveriaci, si prečítal Bibliu, ktorú mu pribalila jeho manželka. Prežil obrátenie a zapojil sa do rôznych reforiem, napr. v hnutí za striedmu spoločnosť. Ako námorník si všímal nestriedmy život mužov na mori a stal sa propagátorom životného štýlu bez alkoholu, tabaku, kofeínu a stal sa vegetariánom. Stal sa taktiež bojovníkom za oddelenie cirkvi od štátu. V roku 1839 prijal učenie Williama Millera o tom, že Ježiš príde skoro. Spolu s ostatnými Milleritmi prežil sklamanie 22. 10. 1844, keď sa očakávaný príchod Ježiša Krista neuskutočnil. Na jar roku 1845, po prečítaní brožúrky od T. M. Pebla, prijal Bates biblické učenie o svätej sobote, ako siedmom dni týždňa. Čoskoro sa stal známy ako “apoštol soboty” a napísal niekoľko brožúr na túto tému. V r. 1846 publikoval  brožúrku s názvom Sobota, siedmy deň, trvalé znamenie.  Jeden z najvýznamnejších príspevkov Batesa bola jeho schopnosť prepojiť teologicky sobotu s unikátnym pochopením učenia o  nebeskej svätyni. Toto apokalyptické chápanie teológie sa stalo známym ako Veľký spor.

Joseph Bates bol silný stúpenec Jamesa Whita a uveril, že mladá Ellen Harmonová (Whiteová) obdržala prorocký dar, ktorý bol preukázaný vo videniach, ktoré dostala. Bates bol spolu s Whiteovcami aktívny pri organizovaní biblických konferencii, ktoré sa konali v rokoch 1848 až 1850, a sa stali známymi ako Sobotné a svätyňové konferencie. Bates podporoval rozvoj cirkevnej organizácie, ktorá vyvrcholila v roku 1863 vznikom Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Zomrel 19. 3. 1872 v Battle Creek,v štáte Michigan a je pochovaný na cintoríne v Monterey, Michigan.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi