V týchto dňoch si pripomíname službu našej humanitárnej organizácie ADRA, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta a na Slovensku už 25 rokov. Počas aktuálnej pandémie je naša spoločná aktivita veľmi intenzívna hlavne na Slovensku.

Radi by sme všetkým vám poďakovali za priazeň, ale aj za spoluprácu a podporu. Mnohí ste sa zapojili ako dobrovoľníci, alebo ste nás podporili finančným darom. 

Vďaka tomu sme mohli urobiť veľa užitočnej práce a spoločne slúžiť.

AKTUÁLNE POMÁHAME:

ADRA v prvej línii počas pandémie koronavírusu

Pandémia koronavírusu COVID-19 sa stala pre nás výzvou využiť skúsenosti zo zahraničných misií doma. Keď prišlo pozvanie k spolupráci z infektologickej kliniky v Bratislave na Kramároch, hneď sme sa pustili do práce.

Budovanie testovacích centier COVID-19

Pomohli sme pri vybudovaní stredísk pre testovanie pacientov na COVID-19. Zabezpečili sme kontajnerové bunky, ktoré slúžia ako ordinácie pre lekárov a zdravotníkov pri vyšetrení na COVID-19.  Vyšetrenia a odbery mimo budovy nemocnice chránia pred šírením nákazy pacientov, zdravotníkov a tiež nemocnice pred kontamináciou. Aj vďaka týmto opatreniam a profesionalite našich zdravotníkov máme na Slovensku také pozitívne čísla v počte nakazených a pacientov s koronavírusom.

Budovanie filtrov na oddelenie červených zón v nemocniciach

Pacientov s diagnózou COVID-19 pribúda, preto na oddeleniach vznikajú „červené zóny“, kde platia prísne epidemiologické opatrenia. ADRA prijala úlohu rýchlo vybudovať ľahké deliace priečky (filtre) z lexanu, ktoré delia bielu a červenú zónu a chránia pacientov i personál nemocnice. 

Na niektorých oddeleniach, napríklad Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS), kde ležia pacienti s diagnostikovaným COVID-19 napojení na prístrojoch, sme museli pracovať za plnej prevádzky, takže sme si vyskúšali ako sa človek zapotí v celotelovom skafandri.

Pomoc seniorom

Uvedomujeme si, že seniori sú najviac ohrozenou skupinou koronavírusom COVID-19. Preto sa venujeme distribúcii vitamínov, vitamínových nápojov a výživových doplnkov na zvýšenie imunity seniorov, ktorí žijú v domovoch a ústavoch sociálnej starostlivosti, ale aj opustení vo svojich domácnostiach.

Našu spoločnú službu môžete podporiť aj svojim finančným príspevkom do aktuálnej celocirkevnej  zbierky pre ADRA Slovensko, ktorá prebieha vo všetkých našich zboroch.

Prispieť môžete priamo na účet, alebo prostredníctvom služby darujme, aj využitím QR kódu.

Ďakujeme, priatelia, že nám pomáhate pomáhať

ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o.z.,
Cablkova 3, 821 04 Bratislava 2, kancelária: Pražská 11, 811 04 Bratislava 1
E-mail:
office@adra.sk, IČO: 30804850
Číslo účtu: SK03 8330 0000 0027 0173 4540

www.adra.sk

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi