Tajfún na Filipínach – Pomôžte nám pomáhať!

Podľa najnovších správ bolo tajfúnom z 8. Novembra zasiahnutých 13 000 000 ľudí, z čoho viac ako 5 000 000 je detí. Viac ako 4 milióny ľudí bolo vysídlených a len 392 000 z nich býva v evakuačných centrách. Odhaduje sa, že 2,5 milióna osôb je závislých na potravinovej pomoci, avšak len 1,1 milióna ľudí ju zatiaľ dostalo.

Keďže ADRA bola na mieste už pred samotnou katastrofou, bola schopná veľmi rýchlo vykonať riadny prieskum potrieb a zabezpečiť dostatočnú podporu na prvotnú pomoc. K dnešnému dňu bolo na Filipíny vyslaných 16 ADRA zamestnancov, ktorí už zabezpečili distribúciu 3 900 balíčkov potravinovej pomoci a pripravujú rozsiahlejšiu humanitárnu operáciu v dvoch oblastiach krajiny (severná časť ostrova Cebu, a severovýchodná časť ostrova Panay, provincia Iloilo), kde je prítomných len málo organizácií.

S cieľom zefektívniť poskytovanie pomoci si ADRA prenajala kancelárske a skladové priestory v meste Roxas – teda mesto s dostatočno infraštruktúrou, ktoré je v blízkosti miesta realizácie pomoci. V meste Dao bola nainštalovaná jednotka na čistenie vody, ktorá zabezpečuje 15 000 litrov pitnej vody na deň pre komunity žijúce v okolí a pre okresnú nemocnicu. Okrem potravinovej pomoci a pitnej vody zabezpečí ADRA hygienické potreby, výstavbu latrín a prístreškov pre tisíce ľudí, ktorí prišli o strechu nad hlavou a nie je pre nich miesto v evakuačných centrách. Práve na tieto účely budú použité finančné dary, ktorými sa môžete aj Vy zapojiť do pomoci obetiam tajfúnu na Filipínach. Prosíme, modlite sa za ľudí v postihnutých oblastiach ako aj za humanitárnych pracovníkov, ktorí poskytujú pomoc vo veľmi ťažkých podmienkach.

Číslo účtu: 4975241312/0200
Účel: Tajfún Haiyan
IBAN: SK48 0200 0000 0049 7524 1312
BIC: SUBASKBX

Ďakujeme Vám.

Marcel Kaba
Riaditeľ ADRA Slovensko

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi