Biblické úlohy 3Q/2020: Radosť v Jeho misii

Počas tretieho štvrťroku 2020 budú veriaci zo zborov Cirkvi adventistov siedmeho dňa študovať tematiku  s názvom: “Radosť v Jeho misii“. Materiály k spoločnému štúdiu pripravuje Oddelenie sobotnej školy. Na jej stránke je možné nájsť aj niektoré pomocné materiály k predmetnej biblickej úlohe. Záujemcovia si môžu biblické úlohy...  [ Čítať ďalej ]

Kedy sa Kristus vráti? Túto udalosť my adventisti siedmeho dňa voláme blahoslavenou nádejou. Je súčasťou pomenovania cirkvi, súčasťou nášho poslania. V poslednom čase sa objavujú špekulácie nielen o blízkosti Kristovho...  [ Čítať ďalej ]

Milé sestry a bratia, milí priatelia, chceme vás touto cestou informovať o opatreniach, ktoré v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 vyvolávajúcim ochorenie COVID-19 ešte stále trvajú. Ohľadne dokumentu “Opatrenie Úradu verejného...  [ Čítať ďalej ]

Vydavateľstvo Advent-Orion v spolupráci s oddelením misie Slovenského združenia CASD na koncoročnom stretnutí starších a vedúcich zborov v roku 2019 predstavilo tzv. misijné letáčiky GLOW, ktoré môžu zbory a skupiny SZ CASD vo svojich...  [ Čítať ďalej ]

Milí priatelia, prosíme vás, zapojte sa do celosvetovej aktivity, ktorá môže pomôcť mnohým deťom! Pozorne si prečítajte text, pozrite si pripojené video a prosíme, zapojte sa! Všade na svete je...  [ Čítať ďalej ]

1) “Milý koronavírus!”  je názov propagačného spotu kampane Cirkvi adventistov siedmeho dňa k epidémii koronavírusu #1: Boh má veci pod kontrolou. Projekt bol iniciovaný Intereurópskou a Transeurópskou divíziou Cirkvi adventistov...  [ Čítať ďalej ]

Pastorka Marjukka Ostrovljanovič vás pozýva ku kázaniu a prežitiu soboty 20. júna 2020, venovanej utečencom. Myslite prosím na tých, ktorí práve teraz nemajú vlastný domov a prostredníctvom pomoci pomáhajte prinášať...  [ Čítať ďalej ]

V nedeľu 14.6.2020 sa uskutočnilo piate rokovanie výboru Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Liptovskom Hrádku na pôde budovy miestneho zboru cirkvi. Predseda výboru Slovenského združenia (VSZ) František Kolesár účastníkov privítal...  [ Čítať ďalej ]

Uplynulo 26 rokov od genocídy v Rwande. Rana sa zahojila, ale jazvy zostali. Počas prípravy rozvojového projektu ADRA Slovensko v Rwande sme mali príležitosť stretnúť sa s Hesronom R. Byilingirom, ktorý nám...  [ Čítať ďalej ]

Milí priatelia, vydavateľstvo Advent-Orion sa rozhodlo prispieť k ponukám ako tráviť čas v tejto dobe poznačenej pandémiou vyvolanou koronavírusom unikátnou ponukou, kedy ponúka pre širokú verejnosť svoje publikácie zadarmo, vo...  [ Čítať ďalej ]

Som vďačný predovšetkým Pánu Bohu ale aj celému tímu, že od 15. mája bude zverejnená ďalšia kompletná audiokniha zo série Dráma vekov od Ellen Gould Whiteovej – Poslovia nádeje. Táto...  [ Čítať ďalej ]

V týchto dňoch si pripomíname službu našej humanitárnej organizácie ADRA, ktorá pôsobí v 130 krajinách sveta a na Slovensku už 25 rokov. Počas aktuálnej pandémie je naša spoločná aktivita veľmi...  [ Čítať ďalej ]

Milí priatelia, vďaka veľkej obetavosti a nasadeniu ochotných ľudí, ktorí behom krátkej doby pracovali na tom, aby sa mohla dostať do rúk aj slovenskému čitateľovi kniha NÁDEJ PRE ZAJTRAJŠOK –...  [ Čítať ďalej ]

23. máj 2020 je Svetový deň modlitieb za ohrozené deti. Oddelenie detí Cirkvi adventistov siedmeho dňa sa aktívne zapája do služby pre deti na celom svete, uvedomujúc si ich zraniteľnosť....  [ Čítať ďalej ]

V utorok 28.4.2020, vzhľadom na aktuálnu situáciu, rokoval výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa online, prostredníctvom videokonferencie. Predseda výboru Slovenského združenia (VSZ) František Kolesár účastníkov privítal a vyzval ich ku zdieľaniu...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi