Národný týždeň manželstva 2016 na HopeTV

Všetkých priaznivcov Modlitebného týždňa kresťanského domova pozývame sledovať na HopeTV video nahrávky s hovoreným slovom vedúceho Oddelenia kresťanského domova pri Česko-Slovenskej únii Cirkvi adventistov siedmeho dňa Radomíra Jonczyho k jednotlivým prednáškam, ktoré budú postupne uverejňované na tejto adrese: http://www.hopetv.cz/archiv-poradu/narodni-tyden-manzelstvi-2016-na-hopetv-co-chystame.html

Študentská kresťanská organizácia INRI road Bratislava pozýva na odbornú konferenciu s názvom „Kresťan a antikoncepcia“, ktorá sa uskutoční 20. februára 2016 v priestoroch Evanjelickej bohosloveckej fakulty na Bártokovej ulici č....  [ Čítať ďalej ]

(24. 7. – 31. 7. 2016, Nové Mesto pod Šiatrom) Milí priatelia, všetci, ktorí túžite po spoločenstve s Bohom i s ľuďmi a chcete prežiť zmysluplný týždeň s tými, čo po tom túžia rovnako...  [ Čítať ďalej ]

Modlitebný týždeň oddelenia kresťanského domova V týždni od 6. do 13. februára 2016 prebehne vo zboroch i v rodinách celej našej Česko-Slovenskej únie Cirkvi adventistov siedmeho dňa modlitebný týždeň oddelenia kresťanského domova. Autorom...  [ Čítať ďalej ]

Čas je jediná veličina, ktorú nikto nezastaví a len z Božej milosti si môžeme užívať tu dobu, keď sme tu a môžeme jeden pre druhého niečo urobiť, potešiť sa a zdieľať. „GENERáCIA 50+“ nie...  [ Čítať ďalej ]

Premýšľaš niekedy nad tým, prečo sa nachádzaš práve v danej spoločnosti? Máš problém otvorene rozprávať o niektorých témach? Kladieš si otázky, čo by si mal/a robiť alebo ako by si...  [ Čítať ďalej ]

Duchovné zamyslenia sú inšpirované veršom Gal 5,22-23: „No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie.“ Autormi krátkych úvah sú ľudia, ktorí si dobre uvedomujú, ako...  [ Čítať ďalej ]

Chceš zmysluplne využiť svoj čas, energiu a skúsenosti na pomoc ľuďom v núdzi? Vieš venovať jeden týždeň svojho času? Chceš si vyskúšať ako funguje humanitárna pomoc v zahraničí? Prihlás sa na: office@adra.sk, +...  [ Čítať ďalej ]

Pozrite si rozhovor, v ktorom sú všetky potrebné informácie o pripravovaných víkendoch duchovnej obnovy určených pre zbory. Tieto víkendy duchovnej obnovy sú pripravované kazateľmi Slovenského združenia a majú názov Joel,...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Otázniky života