Svoju dúhu som položil na oblak, aby bola znamením zmluvy medzi mnou a zemou… Keď sa na oblaku ukáže dúha, pozriem na ňu a rozpomeniem sa na večnú zmluvu medzi Bohom a každým živým tvorom na zemi. Prvá kniha Mojžišova 9, 13.16

Dúha, symbol nádeje, má dnes trochu iný význam než kedysi. U nás si jej farby privlastňujú ekológovia, v USA od roku 1978 tamojšia komunita gejov a lesbičiek. Jej farby zdobia ich vlajku.
Podľa Biblie je dúha dôkazom platnosti sľubu, ktorý dal Hospodin Noachovi a jeho rodine a prostredníctvom nich aj každému z nás. Keď ju vidíme na oblohe, má nám pripomenúť tento dôkaz Božieho slova. Všetko, čo Boh povedal a sľúbil, dodrží.
Keďže som mohol s humanitárnou organizáciou ADRA pomáhať ľuďom, ktorí prežili ničivé záplavy, viem, ako pozorne títo ľudia sledovali oblohu. Len čo sa zjavili mraky, strácali radosť a dobrú náladu.
Boh sľúbil, že našu planétu už nikdy nepostihne globálna potopa. Svoje slovo určite dodrží. Mnohí sa však usmievajú, keď počujú príbeh o mužovi, ktorý so svojou rodinou prežil potopu. Jeho príbeh považujú za mýtus, ktorý so skutočnosťou nemá nič spoločné.
Pre mňa je dúha takým symbolom, ktorý nám predkladá Biblia. Vždy, keď ju uvidím na oblohe, radujem sa, že mám niečo, na čo sa môžem spoľahnúť – mám Boha, ktorému môžem veriť.

Bože, ďakujem Ti za dúhu. Pripomína mi, že Tvoje slovo vždy platí, na rozdiel od môjho. Učím sa od Teba dodržať svoje slovo.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi