Milí rodičia, vedúci Klubu Pathfinder, učitelia sobotných škôlok

Včera sme dostali zaujímavý list od Radomíra Jonczyho, vedúceho adventistickej služby rodinám Česko-Slovenskej únie CASD. Ten zdieľal nápad z porady o podpore deti od Romana Buchtela, ktorý je únijný vedúci Klubu Pathfinder.

Rozhodli sme sa, že sa s vami podelíme o tento nápad:

Blíži sa Veľký piatok a s ním sa v našich mysliach vynára posvätná spomienka na Ježišovu poslednú veľkonočnú (sederovú) večeru. U nás je zvykom, že si ju pripomíname pravidelne raz za štvrťrok slávením Večere Pánovej v rámci sobotných bohoslužieb. V súčasnej dobe však táto bohoslužba v našich zboroch kvôli koronavírusovej karanténe prebehnúť nemohla. Chceme vám preto navrhnúť, aby ste ju tento rok prežili vo svojich rodinách, a to tak nejako podobne, ako ju slávil Ježiš so svojimi učeníkmi v podkrovnej miestnosti jedného z jeruzalemských domov.

Nedávno bol na web CASD českého združenia vyvesený článok, v ktorom sa vedúci odd. služby rodinám odvoláva na to, že bohoslužby môžeme podľa vzoru našich starších židovských súrodencov sláviť aj v rodinách, pretože každá rodina je ako stvorená pre to, aby fungovala ako malý chrám (mikdaš meat). Otec sa pri veľkonočnej večeri môže stať kňazom, stôl oltárom, modlitby voňavou, bohumilou obeťou a spevy spoločným vyznaním viery. Pútavou a inšpirujúcou sa pre nás a naše deti môže stať aj veľkonočná večera, teda rodinná bohoslužba slávená Ježišovým štýlom. Myslíme, že by ste si takúto príležitosť nemali nechať ujsť.

Keďže večera Pánova (sederová) bola pôvodne večerou skutočnou, zabehnite do špajze, podľa zoznamu v prílohe pripravte potrebné suroviny (alebo nejakú inú vhodnú náhradu ktorú v špajzu máte),  materiály pro Pesachovú rodinnú večeru nájdete v prílohách, pekne si podľa priloženého scenára všetko dopredu nacvičte a večer, po východe prvej hviezdy, sa do toho dobrodružstva pusťte. Veríme, že napriek chmáram koronavírusu prežijeme nádherný a užitočný večer, ktorý nás ako rodiny zblíži navzájom a priblíži Pánu Bohu.

Tešíme sa ako sa podelíte s nami o skúsenosti z tohoto zážitku.

Ján Šolc, vedúci Oddelenia detí  a Pathfinder pri Slovenskom združení CASD

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi