V sobotu 14. januára 2023 navštívil bratislavský zbor na Cablkovej ulici kazateľ Josef Hrdinka, ktorý sa v rámci svojej kazateľskej praxe venoval predovšetkým pastorácii, diakonii a psychologickému poradenstvu. Celá sobota sa teda niesla v duchu diakonie a pastorácie.

Dopoludnia mal brat Hrdinka kázanie na tému “Boh s nami“, kde zdôraznil myšlienku, že tak, ako je Boh s nami, tak sme aj my povolaní k tomu, aby sme trávili čas so svojimi priateľmi a blízkymi.

Odpoludnia sme sa mohli zase započúvať do troch prednášok s prezentáciami práve na tému diakonie a pastorácie. Prednášky boli veľmi podnetné a praktické obohatené o mnohé životné skúsenosti.

Modlitebňa v Bratislave bola takmer úplne plná, pretože prišlo veľa členov a priateľov aj z iných zborov. Veľké poďakovanie patrí miestnemu zboru za poskytnutie priestorov, chutné pohostenie, organizačnú pomoc i skvelú atmosféru.

Martin Homišin, vedúci Oddelenia diakonie SZ CASD

Prednášky si môžete pozrieť na portáli HopeTv.sk alebo priamo na rovnomennom Youtube kanáli – HopeTvsk.

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi