Vážení a milí kazatelia, členovia výborov zborov a aktivisti Oddelenia kresťanského domova,

kalendárny rok 2022 sa pomaly chýli ku koncu a vy už určite plánujete aktivity na rok 2023. V tej súvislosti by sme vám radi pripomenuli, že v čase od 11. do 18. februára 2023 prebehne modlitebný týždeň kresťanského domova (ďalej len týždeň KD). Pre tento rok sme zvolili tému „Manželské kontrasty“. Celý týždeň sa tak budeme môcť zamýšľať nad tým, či napriek odlišnostiam môžeme v našich manželstvách budovať harmonické vzťahy.

Rovnako ako každý rok pre vás aj tento rok oddelenie služby rodinám CASD v spolupráci s nakladateľstvom Advent-Orion pripravilo na danú tému inšpiratívne materiály, teda zborník siedmich prednášok. Spísali ich pre vás autori, ktorí sa už roky zaoberajú rodinnou problematikou (Jiří Unger, Peter Adame, Soňa Sílová, Ľudovít Švihálek, Mikuláš Pavlík, manželia Chládkovci a Filip Fürst). Ich prednášky sa počas týždňa KD môžu stať vhodnou inšpiráciou pre manželské čítanie pred spaním alebo námetom na rozhovory v rámci modlitebných stretnutí oddelenia kresťanského domova, ktoré v priebehu týždňa KD vo vašom zbore zorganizujete.

Prednášky by však mohli poslúžiť aj našim priateľom mimo cirkvi. S problematikou manželských kontrastov sa vo svojich manželstvách stretávajú rovnako ako my. Zhodou okolností v danom termíne v Čechách, na Morave aj na Slovensku prebieha v dňoch 13.–19. februára Národný týždeň manželstva (ďalej len NTM), občianska národná iniciatíva na posilnenie manželských vzťahov v spoločnosti. Vďaka tomu, že je NTM iniciatívou občianskou a národnou sa nám ako cirkvi ponúka jedinečná príležitosť na nadviazanie prirodzenej komunikácie so susedmi v našich mestách a obciach.

Pripravme pre nich preto v rámci týždňa KD vo svojich zboroch aktivity, ktoré im pripomenú, aký veľký význam v živote jednotlivcov i spoločnosti manželstva má. Pozvime k nám do zboru odborníka, ktorý si o manželských kontrastoch pripraví prednášku, alebo im ponúknime príležitosť na účasť na veľkoplošnej projekcii živého kontaktného programu s odborníkom, ktorý v stredu večer 15. februára odvysiela HopeTV. Na dobu prednášky pre ich deti v spolupráci s miestnym oddielom Klubu Pathfinder pripravme zaujímavý program, alebo malým návštevníkom premietnime programy plné príbehov a pesničiek, ktoré pre nich k NTM chystá televízia HopeTV. V závere týždňa zorganizujme rodinnú bohoslužbu a v nedeľu pre rodiny z mesta detský deň. Keď dáte hlavy dohromady, určite s Božou pomocou niečo zaujímavé vymyslíte.

Verím, že príležitosť, ako je táto, nenecháme odznieť len tak bez povšimnutia. Modlím sa za vás.

Radomír Jonczy, vedúci oddelenia služby rodinám v Česko-Slovenskej únii Cirkavi adventistov siedmeho dňa

Prehľad akcií, ktoré sa budú v rámci NTM 2023 konať, nájdete na stránkach www.tydenmanzelstvi.cz
www.facebook.com/tydenmanzelstvi. Tu je aj možnosť pre organizátorov registrovať svoje akcie a dať tak o nich vedieť ostatným a médiám.

 

 

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi