Situácia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 ovplyvňuje službu každého oddelenia v cirkvi vrátane oddelenia mládeže. Pre mladých ľudí z Čiech, Moravy a Slovenska, sú na soboty 11. a 18. apríla 2020 prichystané mládežnícke veľkonočné ONLINE bohoslužby.

Odkaz na YouTube vysielanie nájdete na: https://mss.casd.cz Bohoslužby začínajú vždy o 10:00.

Odkaz na prvú sobotu, priamy link YouTube: Mládežnícka veľkonočná bohoslužba, sobota 11.4.2020, o 10:00

Odkaz na druhú sobotu, priamy link YouTube: Mládežnícka veľkonočná bohoslužba, sobota 18.4.2020, o 10:00

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi