Vážení priatelia, po dvoch rokoch spolu prežijeme pekné spoločenstvo v oblasti budovania našich rodinných vzťahov, preto vás pozývame na skvelý program v nádhernom prostredí našich Slovenských veľhôr. Tak ako v minulých rokoch sa chceme zamýšľať nad tým, čo nám v rýchlom životnom tempe niekedy uniká alebo nás vo vnútri duše sprevádza a potrebujeme s tým nejako „pohnúť“. Posledné 2 roky boli obzvlášť náročné a priniesli do nášho života veľa zmien a obmedzení, ale aj zastavení, o ktorých nám predtým nenapadlo ani len premýšľať. A tak by sme chceli tento rok naplniť dva ciele:

 BYŤ SPOLU !!! Konečne…
 spoločne otvoriť skryté témy nášho života a navzájom sa inšpirovať, aby sa nám životom kráčalo ľahšie a radostnejšie.

Tento rok sa nám prihovorí obľúbený český psychiater Max Kašparů na tému: „Labyrint vzťahov a cesta von“.

 

Náš hosť nám v krátkych príbehoch z vlastnej lekárskej praxe analyzuje vzťahy v ich najrôznejších podobách a bude hovoriť o ľuďoch, ktorí si ich vedia vytvárať k iným ľuďom, kultúrnym i duchovným hodnotám, ale aj o tých, u ktorých jedna z týchto troch zložiek zlyháva. Do jeho ambulancie vstupujú pacienti s nespočetným množstvom problémov aj komplexov. Neraz súvisia práve s tým, že si nedokážu vytvoriť skutočné hlboké vzťahy, a tak sa pohybujú v labyrinte bludných kruhov, ktoré navyše zaťažujú bludné kamene v podobe porúch každého druhu – závislosti, sexu či vlastnej povahy.

V rámci celého kongresu rodín nás čakajú:
 inšpiratívne workshopy a hostia na tému výchovy, rodinných vzťahov
 náučno zábavný detský program v spolupráci s klubom Pathfinder
 Na najmenšie deti čakajú klauni, herci, hudobníci a animátori
 Rodinné príbehy – „večer pod lampou“
 no a samozrejme sme v srdci našich krásnych Tatier, tak určite nevynecháme vychádzku do prírody.

Téma: LABYRINT VZŤAHOV A CESTA VON

Motto: „Život človeka potrebuje súčasne priestor i dno, zmysel i naplnenie, obsah i cieľ.
Jedno bez druhého nič neosoží.“ (Jaroslav Maxmilián Kašparů)

Hlavným hosťom bude Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c. ako spisovateľ, známy tiež pod autorským menom Max Kašparů. Je český psychiater, pedagóg, gréckokatolícky kňaz a esperantista. Pôsobí v Pelhřimove. Je autorom duchovnej literatúry. Je externým spolupracovníkom Českého rozhlasu, kde pravidelne vystupuje v relácii Ako to vidia. Príležitostne vystupuje aj v reláciách Českej televízie.

V priebehu štúdia Fakulty všeobecného lekárstva Karlovej univerzity ho zaujala psychiatria. Po absolvovaní zubného lekárstva sa rozhodol pokračovať v štúdiu všeobecného lekárstva a následne sa špecializovať v psychiatrii. Vyštudoval tiež odbory teológia a pedagogika na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. V štúdiu teológie ďalej pokračoval a získal doktorát (PhD). Habilitoval (t. j. stal docentom) na univerzite v Košiciach v odbore pastorálna teológia prácou, ktorá vyšla v upravenej podobe knižne pod názvom Hypnóza – Pastorálna kauza. Doktorát z pedagogiky získal na GTF PU v roku 2012. V roku 2011 mu bol udelený čestný titul doctor honoris causa (dr. h. c.) v Bratislave. Dňa 4. apríla 2012 bol zapísaný do Českej knihy rekordov ako držiteľ najväčšieho počtu vysokoškolských titulov.

Vydal viac ako dve desiatky publikácií v češtine a slovenčine, z ktorých niektoré boli preložené do poľštiny, taliančiny, francúzštiny, slovenčiny… Mnohé z nich budú dostupné na našom kongrese rodín.

Miesto: Hotel TRIGAN*** Štrbské pleso

Termín 1.-5.7.2022

Plagát v PDF:

Prihlasovanie:

Kongres rodín 2022

 

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi