Články kategórie Interné správy

Pieseň v službe evanjelia – konferencia o službe

Milí priatelia, srdečne Vás pozývame na konferenciu o službe „PSE – Pieseň v službe evanjelia“ do Banskej Bystrice v čase 9. − 11. júna 2017. Túžime sa opäť stretnúť, zdieľať sa a povzbudiť jeden druhého slovom i piesňami. Je dôležité a užitočné vzájomne hovoriť...  [ Čítať ďalej ]

SEMINÁR O GOSPELOVEJ HUDBE S KENOM BURTONOM

28Všetkým zborom Cirkvi adventistov siedmeho dňa v Česku, Nemecku a na Slovensku 4. MEDZINÁRODNÝ SEMINÁR O GOSPELOVEJ HUDBE S KENOM BURTONOM Tešín, Poľsko, 30. apríl  – 1. máj 2017 ZÁVEREČNÝ KONCERT KENA BURTONA A ÚČASTNÍKOV SEMINÁRU Tešín, Poľsko, 1. máj 2017 o 17:00 Milé sestry a bratia v Kristovi,...  [ Čítať ďalej ]

Výbor SZ CASD sa stretol v Považskej Bystrici

V nedeľu 11.12. sa v Považskej Bystrici stretol na svojom siedmom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Hospodár Česko-Slovenskej únie cirkvi Marek Škrla v úvodnom zamyslení otvoril biblickú knihu Jób.  Dala by sa nazvať aj ako “Evanjelium podľa Jóba”. Pán Boh svojim prehovorením z víchrice k Jóbovi...  [ Čítať ďalej ]

Benefičný koncert v Banskej Bystrici

Advent Chorus, Gospel Harmony, deti a ostatní speváci zboru Cikrvi adventistov siedmeho dňa Vás pozývajú na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v sobotu 21. januára o 16:00 hod. v modlitebni Cirkvi adventistov siedmeho dňa na Rudlovskej ceste 37 v Banskej Bystrici. Výťažok dobrovoľnej zbierky...  [ Čítať ďalej ]

Mimoriadna konferencia Česko-Slovenskej únie cirkvi adventistov

V nedeľu 23. 10. sa uskutočnila v Brne mimoriadna konferencia Česko-Slovenskej únie. Zúčastnilo sa jej 209 delegátov a 21 hostí z Českého, Moravskoslezského a Slovenského združenia. Na stretnutí sa pokračovalo v rokovaní o agende, ktorá sa nestihla prerokovať na poslednej únijnej konferencii v roku 2014. Hosťom z Intereurópskej divízie bol...  [ Čítať ďalej ]

Výbor SZ CASD sa stretol v Bratislave

V nedeľu 11.9. sa v Bratislave stretol na svojom šiestom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Tajomník Česko-Slovenskej únie cirkvi Peter Čík v úvodnom zamyslení otvoril biblický text Zj 7,1-4, odpovedajúci na otázku, ktorou šiesta kapitola končí: „Kto môže obstáť?“ Odpoveďou je, že obstoja tí,...  [ Čítať ďalej ]

Zostrihy z Muzičiek sú k dispozícii!

Milí priatelia, bratia a sestry, Chceli by sme sa Pánu Bohu poďakovať za jeho milosť a požehnanie, ktorým nás zasypáva vždy, keď sme mu ochotní s radostným srdcom slúžiť. O to viac, keď ho chceme oslavovať talentami, ktorými nás obdaril. V roku 2009 sme sa rozhodli neisto vstúpiť do...  [ Čítať ďalej ]

Uskutočnil sa prvý ročník Generácie 50+ na Slovensku

Čas je jediná veličina, ktorú nikto nezastaví a len z Božej milosti si môžeme užívať tu dobu, keď sme tu a môžeme jeden pre druhého niečo urobiť, potešiť sa a zdieľať. „GENERáCIA 50+“  nie sú len starší ľudia, ktorí boli vo svojej dobe veľmi užitoční, keď mládež potrebovala...  [ Čítať ďalej ]

Televízia HopeTV má nové internetové stránky

Česko-Slovenská internetová televízia HopeTV, ktorá je súčasťou celosvetovej siete 45 národných adventistických staníc Hope Channel Internet Network s miliónmi divákov mnohých národností, sa predstavila na nových stránkach. Ich vývoj trval pol roka a tvorcovia zapracovali všetky pripomienky divákov i zmeny súvisiace s prebiehajúcou transformáciou Mediálneho...  [ Čítať ďalej ]

Výbor Slovenského združenia sa stretol v Považskej Bystrici

V nedeľu 12.6. sa v Považskej Bystrici stretol na svojom piatom rokovaní výbor Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa. Predseda Česko-Slovenskej únie cirkvi Mikuláš Pavlík v úvodnom zamyslení otvoril biblický text Mat 13,13-20, ktorý hovorí o tom, že Ježiš, v ten istý deň, keď učeníci trhajú klasy v sobotu, keď...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi