Milé sestry a bratia, drahí priatelia, s veľkou bolesťou, no s očakávaním skorého stretnutia vám oznamujeme, že náš brat, Michal Hlivka zo zboru Lučenec, bol povolaný Pánom života i smrti na dočasný odpočinok. Ďakujeme Pánu Bohu za jeho aktívny život a neúnavnú službu.

Nezabúdajme na svojich modlitbách prinášať Pánu Bohu celú zarmútenú rodinu.

Michal sa narodil na jeseň v roku 1931 v malej dedinke Ulič, ktorá leží takmer na hranici s Ukrajinou. Narodil sa v poradí ako tretí zo siedmich detí. 

Ako  jedenásťročný prišiel o svojho milovaného otca, ktorý  zahynul na pochode smrti z koncentračného tábora Dachau krátko pred koncom druhej svetovej vojny. Veľký  podiel na jeho smrti mal miestny gréckokatolícky farár a preto Michal už v mladosti zavrhol náboženstvo a aj Pána Boha. Aj z tohto dôvodu sa nechal Michal ovplyvniť myšlienkami proletariátu a socializmu a ako mladý presvedčený ideový komunista, presvedčil svoju rodinu, aby sa vysťahovala do jednej kolónie  Sovietskeho zväzu, kde im sľubovali raj na zemi.

Avšak  tak, ako takmer každý, kto tam išiel bývať, tak aj Michal veľmi rýchlo vytriezvel z tej neopísateľnej biedy a jeho nadšenie sa úplne vytratilo. Rozhodol sa, že on tam žiť nebude a že sa vráti naspäť do Československa. Lenže  to už nebolo vôbec možné, pretože sa písal rok 1946 a všade už boli  hranice.

Napriek  tomu sa rozhodol, že ich prekročí, ale nedopadlo to dobre a pohraničníci ho chytili. Neskôr ho súd odsúdil za nelegálne prekročenie hraníc. Michal miesto slobody putoval do väzenia, avšak po čase znova z toho väzenia utiekol a znova ho chytili. Až na tretíkrát v roku 1948 utiekol naspäť do Československa. Svoj  útek takmer celý absolvoval pešo a častokrát aj bosý. Samozrejme, že si to nakoniec odniesli jeho nohy, na ktoré trpel celý život.

Po  príchode do Československa sa ilegálne zdržiaval u svojho brata v Olomouci, kde sa vyučil za pekára. Jeho  brat Ján však medzitým začal študovať Božie Slovo a rád  sa chcel o tom podeliť s Michalom. Lenže hoci sa Michal sklamal v ideách komunizmu, tak nevraživosť voči náboženstvu stále prechovával. Avšak  jeho brat Ján to s ním nevzdával a celé roky sa za Michala modlil a postil.

Ale potom sa to stalo, úplne nečakane a úplne z iného smeru, Michal sa zoznámil cez Božie Slovo s krásou evanjelia a po čase ho mohol pokrstiť kazateľ Ján Kaba a dokonca o rok neskôr, v roku 1958 aj zosobášiť s jeho manželkou Cilkou. Postupne  sa im narodili štyri deti,  najstaršia Danka, potom Lydka, neskôr Pavel a trocha v neskoršom veku aj syn Janko.

Väčšinu  svojho života prežili v  malebnej dedinke na východe Slovenska zvanej Poproč a neskôr,  v dôchodkovom veku sa presťahovali tu do Polichna, kde Michal spolu s Cilkou prežil vedľa svojho syna Pavla pokojných vyše 25 rokov života.

Brat  Michal vystriedal niekoľko povolaní. Začal  ako pekár, potom pracoval na železnici, neskôr ako sprievodca v električke, v autobuse. Potom  robil niekoľko rokov ako zvárač.

Ale jeho najobľúbenejšie povolanie, ktoré vykonával už ako dôchodca, bola kolportérska práca.  Miloval  túto prácu a ak by mohol, tak by to robil až do smrti. Pretože  ako hovoril: ,,Hoci ma bolia nohy, chcem z celého srdca aj ja zoznamovať ľudí s krásou Kristovho charakteru“. ,,Zadarmo ste dostali, zadarmo dajte a to milosť za milosť”, citoval apoštola Pavla.

Náš  brat Michal sa dožil takmer 91 rokov. Bojoval dobrý boj viery a tak aj jemu je pripravený veniec, ktorý mu na hlavu vloží jeho milovaný Spasiteľ. Pre Neho žil a vo viere v Neho bude čakať na slávne vzkriesenie…

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi