DSCN6373ThDr. Jozef Kučera – vedúci oddelenia výchovy a vzdelávania

Obľúbený verš:

Izaiáš 6, 8:  „Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: ‚Koho mám poslať, kto nám pôjde?‘ I povedal som: ‚Hľa, tu som, pošli mňa!“ Obľúbený verš preto, lebo som pri ňom prežil povolanie do práce knižného evanjelistu a neskôr  aj do kazateľskej služby.

O mne:

Pri spätnom ohliadnutí do svojho života, vidím milosť Božiu, ktorá rozmanitým spôsobom vstupovala v rôznych časových obdobiach do môjho života. Vychovával ma skrze mojich úžasných rodičov a skrze lásku ku knihám, v ktorých som objavoval už v detstve a mladosti princípy kresťanskej morálky a viery, a to aj napriek môjmu ateizmu. Milostivo ku mne vzhliadal a zachraňoval ma z rôznych ťažkých životných udalostí. Naplno som uveril po návrate z vojenskej služby a po mojom hľadaní pri nesprávnych prameňoch. Počul túžbu môjho srdca a volanie z dna hlbín ľudskej zúfalosti a poslal mi svoje slovo, ktoré sa mi stalo vodcom v žití celom. Deň po dni som mohol nasávať Jeho lásku, žiť z Jeho milosti a v moci Jeho slova. Povolanie na vinici Pánovej som prežil ako knižný evanjelista a v súčasnosti ako kazateľ. Z moci jeho slova žijem, milujem a pracujem dodnes.

Do života som dostal výnimočné dary, manželku Máriu a dve ratolesti, Jozefa a Lujzu Máriu. Som za nich Pánovi veľmi vďačný.
Spolu s manželkou zdieľame lásku ku knihám, športu, prírode, cestovaniu a zdravému životnému štýlu.

Motto:

Obráť svoju tvár k Bohu a všetky tiene padnú za teba.

DSCN6019

 

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi