Trojjediný Boh – Boh je jeden: Otec, Syn a Duch Svätý; jednota troch súvečných Osôb. Je nesmrteľný, všemohúci, vševediaci, vševládny a všadeprítomný. Je nekonečný, presahuje všetko ľudské chápanie, no predsa je známy prostredníctvom svojho sebazjavenia.

Boh-Otec je ten, ktorý všetko riadi a spravuje. Je zvrchovaným vládcom celého vesmíru (Dan 7,9.10; 1 Tim 1,17).  Boh-Syn je prostredníkom stvorenia (Ján 1,1-3) a vykúpenia (Sk 4,12), je sudcom (Ján 5,22) a prostredníkom (1 Tim 2,5). Ježiš prišiel na našu zem a stal sa jedným z nás. Prijal ľudskú podobu, no neprestal byť pritom Bohom. Jeho jedinečný život a dielo nám preto najlepšie predstavujú, kto je Boh a aký je (Ján 1,18; 14,9). V ňom je úplne odhalený krásny Boží charakter. Boh-Duch Svätý oživuje, usvedčuje, usmerňuje a vedie človeka (Ján 16,7-11; Zach 4,6). Je to on, kto veriacemu pomáha, aby bol zakotvený v pravde a žil v Kristovi. On mu dáva mu silu k novému životu praktického kresťanstva (Ján 16,13; 14,26; Ef 4,30).

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi