Stvoriteľský týždeň – Boh je stvoriteľom všetkého a v Písme podal hodnoverný záznam o svojej stvoriteľskej činnosti. Za šesť dní Hospodin stvoril „nebo a zem“,  i všetko pozemské tvorstvo a v siedmy deň onoho prvého týždňa odpočinul. Preto ustanovil sobotu ako trvalý pamätník svojho dokončeného stvoriteľského diela. Prví ľudia, muž a žena, boli stvorení na Boží obraz ako vrcholné dielo stvorenia; dostali vládu nad svetom a zodpovedne sa oň mali starať. Svet bol po dokonanom stvorení „veľmi dobrý“ a zvestoval Božiu slávu.

Záznam Písma je jednoduchý. Na Boží stvoriteľský príkaz okamžite povstali „nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich“ (2 Moj 20,11). Stačilo len šesť dní, aby sa z „beztvárnej a pustej“ zeme stala veľmi úrodná planéta, oplývajúca dospelými tvormi a rozmanitými druhmi rastlinstva. Zem hýrila jasnými, čistými a žiarivými farbami, tvarmi a vôňami. Všetko svedčilo o jedinečnom vkuse a jemnom cite pre detail a účel. Boh si potom „odpočinul“,  prestal pracovať, aby mohol žehnať a radovať sa. Navždy sa mala pripomínať nádhera a majestát oných šiestich dní, lebo po nich si Boh odpočinul.

TIP na súvisiacu tému: “Sobota” na AdventWiki

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi