Proroctvo – V Novom zákone , je proroctvo ako jeden z duchovných, ktorý udeľuje Duch Svätý . Dar proroctva je nadprirodzená schopnosť prijímať a odovzdávať posolstvo od Boha. Proro je akoby hovorcom Boha, tlmočí Božie posolstvo. Účelom správy môže byť vzdelávanie, napomínanie alebo povzbudzovanie. Nie všetky proroctvá obsahujú predpoveď o budúcnosti. Apoštol Pavol napísal, že proroctvo je určené pre veriacich. (1 Kor 14,22)

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi