Misia – základný význam slova je poslanie, úloha, posolstvo.  Príkladom kresťanskej misie je napr. činnosť apoštola Pavla. Zahŕňa to jeho misijné cesty i misijné listy. Účelom týchto misijných aktivít je zoznamovať ľudí v nových oblastiach s posolstvom, ktoré Boh posiela ľuďom prostredníctvom misionárov, t.j. ľudí, ktorí prijali úlohu a stali sa nositeľmi posolstva.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi