Biblický bádateľský (výskumný) inštitút (Biblical Research Institute – BRI) bol zriadený v roku 1975 výborom Generálnej konferencie (GK) Cirkvi adventistov s. d. Jeho predchodcami boli podobné organizácie existujúce od roku 1943, respektíve 1952 (Biblický výskum a štúdium). Primárnou úlohou BRI je odpovedať na teologické a doktrinálne otázky CASD z pohľadu Biblie.

V súčasnosti vedie tím teológov a ďalších zamestnancov inštitútu podpredseda GK Artur Stele, Ph.D. Pod jeho vedením je od roku 2012 aj špeciálny výbor zaoberajúci sa ordináciou žien.

Úlohy BRI

Úlohy BRI je možno rozdeliť do troch hlavných oblastí:

 1. Teologický výskum
 2. Apologetika
 3. Služba

Teologický výskum

 • identifikácia oblastí, v ktorých je v rámci CASD, teologický výskum potrebný
 • organizácia výskumu (v niektorých prípadoch s pomocou odborníkov z celého sveta)
 • sprístupňovanie Biblických faktov, napomáhanie k ich lepšiemu pochopeniu
 • štúdium interpretácie Biblie

Apologetika

 • reagovanie na biblické doktríny z pohľadu cirkvi
 • dialóg s inými náboženskými komunitami v snahe vyhnúť sa zbytočným nedorozumeniam, alebo predsudkom voči sebe navzájom
 • zodpovedanie konkrétnych teologických otázok z rôznych oblastí sveta

Služba

 • asistencia GK pri administrácii v oblastiach biblickej interpretácie, doktríny a cirkevných trendov
 • zdroj biblického výskumu pre divízie, únie, združenia a organizácie cirkvi
 • organizácia seminárov pre kazateľov, biblických pracovníkov, učiteľov, administrátorov
 • organizácia intenzívnych odborných kurzov pre teologické semináre
 • organizácia a spolupráca na rôznych biblických konferenciách
 • organizácia seminárov o biblických krajinách priamo na mieste v takom rozsahu, ktorý nie je prístupný bežným návštevníkom daných oblastí
 • publikačná činnosť
Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

 • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
 • Sobotná škola
 • Priamy prenos bohoslužieb
 • Spievajme Hospodinovi