Adventist World Radio (AWR) bolo založené v roku 1971. AWR sídli v meste Silver Spring v americkom štáte Maryland.

Adventist World Radio (AWR) je oficiálnym misijným rádiom Cirkvi adventistov siedmeho dňa vo svete. Jeho poslaním je šíriť dobrú správu o spáse skrze Ježiša Krista aj ku tým ľuďom, ktorí by ju inak nemali možnosť počuť v ich rodnom jazyku.

AWR vysiela podľa regiónu na frekvenciách FM/ AM, na krátkych vlnách, prostredníctvom vlastného webu, satelitu a podcastov (iTunes). Takto má byť vysielané posolstvo Božej lásky aj tam, kde to inak z politických, geografických, alebo iných dôvodov nie je možné.

Programy nie sú pripravované centrálne a prekladané do národných jazykov, ale sú vyrábané v 75 lokálnych štúdiách po celom svete tak, aby reagovali na potreby a záujmy ľudí v konkrétnych regiónoch. Jednotlivé relácie pritom majú poslucháčom napomáhať pri budovaní osobného vzťahu s Ježišom. Okrem rozhlasových bohoslužieb je medzi nimi možné nájsť, štúdium Biblie, zaujímavé rozhovory a inscenácie. Nechýbajú ani programy pre deti, relácie zamerané na zdravie, vzťahy či hudobné prednesy.

AWR potenciálne pokrýva približne 80% svetovej populácie. Financovaniu z veľkej časti napomáhajú príspevky od darcov.

Pre slovenských poslucháčov je k dispozícii vysielanie AWR v Angličtine – z južnej či západnej Afriky, Indie a Sudánu (posledné v hovorovej angličtine); alebo vo Francúzštine – priamo z Francúzska či Afriky. Vysielanie je dostupné prostredníctvom krátkych vĺn, na webe AWR alebo cez službu iTunes v podobe podcastov v rôznych svetových jazykoch, vrátane Češtiny.

TIP: pozrite si ponuku podcastov a web AWR Praha

TIP: pozrite si oficiálnu stránku Adventist World Radio (AWR)

TIP: pozrite si ponuku všetkých podcastov Adventist World Radio (AWR) z celého sveta

(mm)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi