foto 1Rastislav Špalek – vedúci knižnej evanjelizácie

Obľúbený verš:

Iz 58, 6 – 8  „A či toto nie je pôst, aký som si vyvolil: rozopäť putá bezbožnosti, rozviazať uzly jarma, prepustiť zlomených slobodných a aby roztrhli každé jarmo? Či azda nie to, aby si lámal lačnému svoj chlieb a chudobných voviedol do svojho domu? Keby si videl nahého, aby si ho zaodial a neskrýval sa pred svojím telom? Vtedy vypukne Tvoje svetlo ako ranná zora, a Tvoje zdravie rýchle vypučí, a Tvoja spravodlivosť pôjde pred Tebou, a sláva Hospodinova Ťa uzavrie ako zadná stráž.“

O mne:

Vyrástol som v evanjelickej rodine. Môj vzťah k Bohu bol viac než vlažný a v dospelosti mi už prestal chýbať. To sa však zmenilo v situáci, kde som si už ako človek nemohol pomôcť. Aj vďaka tomu že, som v mladosti navštevoval evanjelickú mládež, moja pozornosť sa zamerala k Bohu. Bolo to v roku 1998, keď sa môj život ocitol na križovatke. Pôjdem cestou života s Ježišom alebo bez neho? Nebolo to ľahké rozhodnutie, čo zvíťazí? Urobil som veľký krok cestou k viere. Nasledovali tri veľké rozhodnutia. V marci 1999 som svätým krstom učinil zmluvu s Ježišom, v apríli to bola manželská zmluva a v máji som začal pracovať ako knižný evanjelista. Dnes konštatujem že to boli tri najlepšie rozhodnutia môjho doterajšieho života. S manželkou, Monikou, sa nám narodili dve deti: Paťka a Timotej. Vo voľnom čase pracujem rád na záhradke a tiež si oddýchnem pri turistike v prírode.

Motto:

Kto nestojí na niečom, padne na ničom.

foto 2

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi