Lýdia Grešová

Mgr. Lýdia Grešová – vedúca oddelenia Detskej sobotnej školy

Obľúbený verš:

„Ja i môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“ (Jozua 24,15) Tento verš visí v našej obývačke a pripomína mi, že jedna z najdôležitejších vecí v službe nášmu Bohu je služba doma, v rodine. Paradoxne tam, kde nás vidia iba tí najbližší a kde je to najťažšie.

O mne:

Narodila som sa do adventnej rodiny. V detstve som pravidelne navštevovala Klub Pathfinder a neskôr sa v ňom sama ako radca a aj vodca venovala deťom. V zbore som pracovala s mládežou. Vyštudovala som pedagogickú fakultu so zameraním na matematiku a informatiku pre stredné školy. Učila som len krátko, pretože po skončení štúdia som sa vydala a presťahovala za manželom.
Keď prišli vlastné deti, zamerala som sa na tých najmenších a začala som sa im venovať  v zbore aj mimo neho. V tom čase ma Pán Boh povolal ako vedúcu Detskej sobotnej školy (DSŠ) v Slovenskom združení Cirkvi adventistov s. d. a momentálne fungujem aj ako koordinátor DSŠ v Česko-Slovenskej únii CASD.
Mám dve malé deti, ktoré ma každý deň učia o Bohu a sú pre nás požehnaním. Rada trávim čas s knihami, vzdelávaním a tvorením rôzneho druhu.

Motto:

„Boh ti nikdy nedá prianie bez toho, aby ti nedal silu ho uskutočniť.“

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi