Večera Pánova – nahrádza starozmluvný sviatok Veľkej noci. Zmysel Veľkej noci sa naplnil, keď Kristus, veľkonočný Baránok, obetoval svoj život. Túto náhradu – veľkú slávnosť duchovného Izraela novej zmluvy – ustanovil pred svojou smrťou sám Kristus.

Pri Večeri Pánovej máme účasť na symboloch Ježišovho tela a krvi (nekvasený chlieb a nekvasené víno), čím vyjadrujeme vieru v Neho, ako svojho Pána a Spasiteľa. V tomto spoločenstve sa Kristus stretáva so svojím ľudom a posilňuje ho. Svojou účasťou radostne zvestujeme význam Pánovej smrti, kým nepríde. Príprava na Večeru Pánovu zahŕňa skúmanie vlastného svedomia, pokánie a vyznanie hriechov. Kristus ustanovil službu umývania nôh, znamenajúcu obnovené očistenie i výraz ochoty v kresťanskej pokore, slúžiť si navzájom a v láske si zjednotiť srdcia. Večera Pánova je prístupná všetkým veriacim kresťanom.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi