Náboženská sloboda je princíp, ktorý podporuje slobodu jednotlivca alebo komunity, verejne alebo súkromne, prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru. Zahŕňa tiež slobodu zmeniť svoje náboženské vyznanie alebo nevyznávať žiadne náboženstvo . Sloboda náboženského vyznania je považovaná mnohými národmi za základné ľudské právo.

(kb)

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi