Týždeň duchovnej obnovy Slovenského združenia CASD sa niesol pod názvom „S Ježišom prekroč svoj tieň“ a uskutočnil sa od 6. do 13. augusta v  príjemnom prostredí najväčšieho protestantského školiaceho a relaxačného strediska v strednej Európe, v rekreačnom zariadení Hradný vrch (Várhegy Üdülő), v Novom Meste pod Šiatrom (Sátoraljaújhely) v Maďarsku, v bezprostrednej blízkosti slovenských hraníc. 253 účastníkov mohlo obdivovať a naplno vychutnávať nádhernú prírodu, v lone ktorej je areál posadený.

Počas Týždňa duchovnej obnovy sa účastníci zamýšľali nad Ježišovými siedmimi stretnutiami s ľuďmi tak, ako ich zaznamenali novozákonní evanjelisti. Biblické postavy, o ktorých sa hovorilo boli Natanael, Samaritánka, Sýro-Feníčanka, Zachej, Bohatý mládenec, Nikodém a učeník Peter. Nestačili im dôkazy, láska, zázraky, kariéra, výkon, rozum či emócie. Každý z nich bol vyzvaný, aby prekročil svoj tieň s Ježišom. Záznamy z príhovorov nájdete tu: http://www.hopetv.sk/zaznamy/s-jezisom-prekroc-svoj-tien/

Týmto myšlienkam boli podriadené aj piesne pod taktovkou speváckej skupiny vedenej Milenkom Vučetićom, príhovory z Božieho slova, každodenné príbehy pre deti i večerné skúsenosti. Práca v 14-tich rodinách – do ktorých boli účastníci rozdelení, možnosť absolvovať tzv. „neviditeľné stretnutia“ – kde mohol každý záujemca biblické príbehy prežiť všetkými zmyslami okrem svojich očí a napokon aj jednotlivé workshopy zdôrazňovali líniu spolupatričnosti a zdieľania.

Účastníci sa skoro ráno i neskoro večer stretávali k počúvaniu Božieho slova v kaplnke. Ešte pred raňajkami sa stretávali aj k tichému modlitebnému stíšeniu nad konkrétnym biblickým príbehom dňa. Odpoludňajší čas venovali odpočinkovým aktivitám a turistike, k čomu región ponúka nevyčerpateľné možnosti. Piatkový večer bol v réžii spoločného slávnostného stolovania a vyjadrenia vďačnosti Bohu i svojim súrodencom v Ježišovi Kristovi.

V sobotu sa počet účastníkov rozšíril na cca 310. Prišli záujemcovia nielen z blízkeho okolia, ale aj zo sesterského miestneho zboru v Sátoraljaújhely. Kazateľ Erik Kormos vo svojom príhovore poukázal na príklade Natanaela okrem iného aj na to, že keď dvaja robia to isté, nie je to to isté. Deti, ktoré sa počas týždňa stretávali v troch vekových skupinách, si v sobotu pripravili divadelnú scénku i piesne, ktorými povzbudili všetkých účastníkov. Predseda Česko-Slovenskej únie CASD Mikuláš Pavlík podčiarkol na príklade rozhovoru Ježiša s učeníkom Petrom dôležitosť vzťahu k Bohu i blížnemu. Láska k Bohu nie je niečo, čo sám vyprodukujem, ale dar, ktorý od Neho prijímam. Odpoludnie bolo venované chválam, rozhovorom či prechádzkam v prírode; večer zase vyjadreniu vďačnosti tým, ktorí celý týždeň slúžili.

Účastníci si mohli počas týždňa výhodne zakúpiť produkty Vydavateľstva Advent-Orion, Štúdia Nádej a Vydavateľstva Jupos.

Týždňu duchovnej obnovy prialo nielen krásne počasie, ale vládla na ňom aj atmosféra vrúcnej spolupatričnosti, srdečného zdieľania sa a vzájomného porozumenia. Chutná maďarská kuchyňa nebola iba čerešničkou na torte, ale hlavne výsledkom priateľského, chápavého a ľudského prístupu personálu rekreačného zariadenia pod vedením manželov András a Ildikó Ignácz.

 

Ďalšie fotky sú tu: TDO 2017 – foto

Zdieľať tento článok:

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi