Milé sestry a bratia, milí priatelia,

chceme vás touto cestou informovať o opatreniach, ktoré v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 vyvolávajúcim ochorenie COVID-19 ešte stále trvajú.

Ohľadne dokumentu “Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia, 7.7.2020” vedenie Slovenského združenia Cirkvi adventistov siedmeho dňa odporúča zborovým kazateľom v spolupráci s konkrétnymi zborovými výbormi zorganizovať bohoslužby vo svojich modlitebniach. Podmienkou je dodržanie všetkých ustanovení predmetného dokumentu. Zodpovední za ich plnenie sú miestny kazateľ a poverení zástupcovia jednotlivých zborov. 

Dôležité dokumenty a odkazy vzťahujúce sa k aktuálnej situácii (pre otvorenie alebo presmerovanie je potrebné kliknúť na text s modrou farbou):

Milý koronavírus! Propagačné spoty kampane Cirkvi adventistov siedmeho dňa k epidémii koronavírusu

NEUSTÁLE AKTUALIZOVANÝ FACEBOOKOVÝ PROFIL ADRA SLOVENSKO

NEUSTÁLE AKTUALIZOVANÝ FACEBOOKOVÝ PROFIL KLUBU PATHFINDER PRE DETI

PRIAME PRENOSY BOHOSLUŽIEB

OFICIÁLNA WEBOVÁ STRÁNKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY O KORONAVÍRUSE

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi