Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel skôr ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho; keďže však nie ste zo sveta, ale ja som si vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Spomeňte si na slová, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. No to všetko budú konať proti vám pre moje meno, pretože nepoznajú toho, čo ma poslal. Evanjelium podľa Jána 15,18-21

Keď počúvate, ako niekto hovorí o svojej viere, možno sa vám zdá, že kresťanstvo je prechádzka ružovou záhradou. „Miluj Ježiša a všetko sa ti bude dariť.“ Sú ľudia, ktorí tvrdia, že ak má kresťan problémy, je to preto, že nežije, ako by mal. Možno mu chýba viera a láska. Niektorí dokonca vyhlasujú, že tomu, kto verne chodí s Ježišom, sa bude dariť aj vo finančnej oblasti. Ďalší sú presvedčení, že sila pozitívneho myslenia prináša nepredstaviteľné požehnanie.
Ježiš k týmto ľuďom rozhodne nepatril. Vedel, že jeho cesta vedie na kríž. Nezomrie preto, že by nemal vieru, ale preto, že ju má. Jeho problémy neboli dôsledkom nesúladu s Božou vôľou, ale toho, že túto vôľu verne plnil.
Ježiš si bol vedomý toho, že ani jeho nasledovníci nebudú ušetrení prenasledovania a smrti. Takmer každý jeho učeník odišiel zo sveta násilnou smrťou. Ján bol výnimkou. To, že sa nestal mučeníkom, však neznamená, že by unikol prenasledovaniu. Tradícia hovorí, že za svoju vernosť evanjeliu bol ponorený do nádoby s vriacim olejom.
Skôr než museli kresťania čeliť otvorenému násiliu, čelili diskriminácii a prenasledovaniu od tých, ktorých sa pokúšali osloviť posolstvom evanjelia. Boli považovaní za sektu, ktorá spôsobuje v spoločnosti problémy.
Prví učeníci čerpali z Kristovej skúsenosti. My sa môžeme učiť od nich. Svet je ponorený do hriechu. V neustávajúcom duchovnom boji sa musia všetci stúpenci Krista vzdať na seba zameraných a seba vyvyšujúcich princípov. Vo vzťahu k neveriacim je to vždy zdrojom napätia, ktoré vedie k odmietaniu a niekedy k prenasledovaniu.
Dobrá správa je, že keď sa my postavíme za Ježiša, on sa postaví za nás. Životným skúškam nemusíme čeliť sami.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi