VIERA V SKÚŠKACH

Bratia moji, majte z toho iba radosť, keď prídu na vás rozličné skúšky, veď viete, že ak sa vaša viera osvedčí, vedie to k vytrvalosti. A vytrvalosť nech je zavŕšená skutkami, aby ste boli dokonalí, bezúhonní a bez akéhokoľvek nedostatku. Jakubov list 1,2-4

Satan v každej dobe prenasledoval Božích vyvolených. Mučil ich a zabíjal; oni však v umieraní víťazili. Svedčili o moci toho, ktorý je silnejší než satan. Bezbožní ľudia môžu mučiť a usmrtiť telo, nemôžu sa však dotknúť života, ktorý je skrytý s Kristom v Bohu. Veriacich môžu uvrhnúť do žalára, no nemôžu im spútať ducha.
V čase skúšok a prenasledovania sa zjavuje sláva – Božia povaha – v Božích vyvolených. Kristovi nasledovníci, ktorých svet nenávidí a prenasleduje, sa vzdelávajú a vychovávajú v Kristovej škole. Na zemi idú úzkou cestou; v ohnivej peci utrpenia podstupujú očistný proces. Nasledujú Krista v ťažkých zápasoch, zapierajú sa a prežívajú trpké sklamania, no takto poznávajú hĺbku previnenia i kliatbu hriechu a hľadia naň s odporom. Ako účastníci Kristových utrpení smú za potemneným obzorom zahliadnuť slávu a povedať: „Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť.“ (Rim 8,18) (AA 576.577; SA 344.345)

Náš Otče, prosím, keď príde čas skúšok, pomôž nám myslieť na budúcu slávu, aby sa v nás mohla zjaviť Tvoja sláva – Tvoja povaha.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi