Neurobíš si modlu ani nijakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi alebo vo vode pod zemou! Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh žiarlivý. Druhá kniha Mojžišova 20,4.5

Žiarlivosť považuje naša spoločnosť za zápornú vlastnosť. Ak teda o vás niekto povie, že ste „žiarlivec“, určite to nie je vlastnosť, na ktorú treba byť hrdý.
V druhom paragrafe zmluvy s Izraelom sa Hospodin predstavuje ako „Boh žiarlivo milujúci“. Mnohých to odrádza od viery v takúto bytosť. Problém pritom nie je v Stvoriteľovi, ale v nás a v našom chápaní významu pojmu „žiarlivý“.
Zatiaľ čo „žiarlivý“ manžel svoju ženu obmedzuje a znepríjemňuje jej život, žiarlivo milujúci Boh nám len chce pripomenúť, že mu na nás veľmi záleží. Preto potrestá každého, kto nám ublíži. Každý, kto si myslí, že môže beztrestne ubližovať iným ľuďom, musí počítať s tým, že raz ho Boh postaví pred súd.
V druhom paragrafe Desatora sa nachádza ešte jedno uistenie. Ak si za svojho Boha zvolím Hospodina, pocítim jeho prítomnosť tak silno, že nebudem mať potrebu zobrazovať si ho. On si to ani nepraje, pretože každý takýto pokus sa končí tým, že vzniká karikatúra Boha. A to je presne to, po čom netúži.
Hospodin sa predstavuje ako ten, ktorý žiarli. Akoby tým chcel povedať, že jeho vzťah k nám sa nikdy neskončí nezáujmom a ľahostajnosťou.

Stvoriteľ, som rád, že si žiarlivo milujúcim Bohom. Som rád, že Ti nikdy nebude jedno, čo prežívam. Aj ja Ťa chcem milovať.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi