PRIATEĽSTVO V RODINE

A tak i každý z vás bez výnimky nech tak miluje svoju ženu ako seba. A žena nech prejavuje mužovi úctu. List Efezanom 5,33

Domov by mal byť miestom radosti, ohľaduplnosti a lásky. Kde to tak je, tam cítiť šťastie a pokoj. Môžu prísť i problémy, tie sú však údelom ľudstva. Trpezlivosť, vďačnosť a láska by mali ako slnečné lúče vyžarovať z nášho srdca, i keď je deň pochmúrny. V takýchto domovoch prebývajú Boží anjeli.
Manžel i manželka by mali rozmýšľať, ako urobiť svojho partnera šťastným. Nemali by zabúdať na malé pozornosti a drobné prejavy lásky, ktoré potešia a spestria život.
Manželia by si mali vo všetkom dôverovať, spolu uvažovať o svojej zodpovednosti a snažiť sa urobiť pre svoje deti to najlepšie. Nikdy by nemali v prítomnosti detí kritizovať plány druhého alebo spochybňovať jeho názory. Manželka by si mala dávať pozor, aby nesťažovala manželovi prácu, ktorú koná pre deti. Manžel by mal byť svojej manželke oporou, dobrým radcom a láskavo ju povzbudzovať.
Medzi rodičmi a deťmi by nemala vzniknúť bariéra chladu a odmeranosti. Rodičia by mali byť so svojimi deťmi dobrými priateľmi, snažiť sa chápať ich záľuby a schopnosti a vžiť sa do toho, čo prežívajú vo svojom vnútri. (MH 393.394; CZ 278)

Pane, ukáž mi, čím by som mohol/mohla dnes urobiť svojho partnera šťastným a ako budovať priateľstvo s deťmi.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi