To všetko som videl počas mojich márnych dní: je spravodlivý, ktorý hynie, hoci je spravodlivý, a svojvoľný, ktorý dlho žije, hoci je zlý. Nebuď veľmi spravodlivý a nerob sa príliš múdrym, prečo by si sa mal zničiť? Kazateľ 7,15.16

„Nehádžte perly pred svine!“ Tieto slová sa v našom jazyku tak udomácnili, že mnohí ich považujú za ľudovú múdrosť. Ich pôvod je však za hranicami našej vlasti.
Šalamún bol múdry človek, no neraz sa stretol s tým, že ho ľudia pre jeho výnimočnosť nemali radi. Múdri ľudia vidia trochu ďalej než väčšina z nás. Keď je nám dobre, oni už cítia nebezpečenstvo. Ich varovania preto často považujeme za zbytočné otravovanie a planý poplach.
Niektorí ľudia sú takí šikovní a spravodliví, že ich ostatní nemôžu ani vystáť. To však nie je rozumné. Ak narazia na niekoho, kto ich snahu o spravodlivosť pochopí ako útok na ich osobu, môžu sa na vlastnej koži presvedčiť, aká smutná je Šalamúnova pravda.
Múdry človek vie, kedy je lepšie mlčať. Sú ľudia, na ktorých pôsobí múdrosť a spravodlivosť ako červená látka na býka. V takej situácii myslite na Ježišove slová: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nepošliapali nohami, neobrátili sa a neroztrhali vás!“ (Mat 7,6) Povedať vždy to, čo si myslím, nie je odvaha, ale hlúposť. A takisto radiť má zmysel len tomu, kto o moju radu stojí. V opačnom prípade riskujem, že moja dobre mienená snaha sa obráti proti mne.

Bože, daj mi, prosím, svoju múdrosť, aby som dokázal rozoznať, kedy je nebezpečné plytvať perlami múdrosti a spravodlivosti.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi