Praktická rada

Nesúďte, aby ste neboli súdení… A prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš?… Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Evanjelium podľa Matúša 7,1-5

Nikto nemôže Ježiša obviniť z toho, že nemal zmysel pre humor, keď sa pozeral na svojich poslucháčov a zvyšok svojej „cirkvi“. Poznal ich rovnako dobre, ako pozná nás. Vedel, že niektorí z jeho nasledovníkov majú kritického ducha. Večne sa budú snažiť poukazovať na smietku v očiach iných, zatiaľ čo im bude trčať z očí poriadny klát.
Čím to je, že práve tí, u ktorých je zjavné, že vo svojom živote majú nejaký problém, bývajú posadnutí myšlienkou naprávať druhých? Je to tak v rodinách, v cirkvi aj vo všetkých oblastiach života.
Ježiš vo svojom prvom kázaní predstavuje dôležité princípy života v jeho kráľovstve. Teraz upriamuje našu pozornosť na vzťah kresťana k iným ľuďom.
Ježiš je majster v praktickom zaobchádzaní s ľuďmi v ich každodennom živote. Ilustrácie, s ktorými prichádza, nie sú len pôsobivé a nezabudnuteľné, ale tiež pravdivé. Kto z nás nemal tú pochybnú „prednosť“, že mu chcel radiť niekto, kto mal desaťkrát väčšie problémy?
Keď hovoríme o trieskach a trámoch, mali by sme si uvedomiť, že tak či onak máme zodpovednosť voči iným ohľadne ich prípadných skutočných triesok (nie tých, ktoré sú výplodom nášho predpojatého uvažovania).
Nezabúdajme však, že našou úlohou nie je vyberať ostatným triesky z oka, ak sme sa nenaučili vyťahovať trámy z vlastných očí. Inými slovami, máme hľadať a prosiť Pána o pomoc, aby sme videli sami seba v reálnom svetle a aby nám pomohol vyriešiť naše vlastné záležitosti skôr, než sa s pokorou pokúsime pomôcť iným. Kniha Myšlienky z vrchu blahoslavenstiev vyjadruje túto myšlienku veľmi výstižne: „Svojím vplyvom nemôžete meniť iných, kým Kristova milosť neočistí vaše srdce a nenaplní ho pokorou a súcitom. Po takej zmene bude váš život požehnaním pre iných tak prirodzene, ako ker prináša ruže a vinič hrozno.“ (MB 130; MB 127)
Pane, potrebujem, aby si mi pomohol s trieskami a trámami, ktoré mám vo svojich očiach.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi