Poslaný z neba

Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. Evanjelium podľa Jána 3,13

Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Evanjelium podľa Jána 6,38

Čo je to za človeka? Kto môže o sebe trúfalo tvrdiť, že zostúpil z neba? Nie div, že Židia mali s Ježišom problémy.
My by sme ich mali tiež. Pretože Ježiš bol buď tým, kým tvrdil, že je – alebo bol nebezpečným bláznom.
C. S. Lewis presne vystihol celý problém. Reaguje na ľudí, ktorí tvrdia: „Som pripravený prijať Ježiša ako veľkého morálneho vodcu, ale odmietam, že je Boh.“
Týmto ľuďom Lewis oponuje: „Nie je možné mať takýto postoj. Keby jednoduchý človek hovoril to, čo hovoril Ježiš, nemohol by to byť veľký mravný učiteľ. Bol by to buď šialenec – ako napríklad človek, ktorý by o sebe tvrdil, že je volské oko – alebo diabol z pekla. Musíte sa rozhodnúť. Buď tento človek bol a je Boží Syn, alebo je to šialenec, či niečo horšie. Môžete ho umlčať ako blázna, môžete na neho pľuť a zabiť ho ako démona; alebo mu môžete padnúť k nohám a nazvať ho Pánom a Bohom. Len nepremýšľajme o akomsi blahosklonnom nezmysle, že bol veľkým morálnym učiteľom. To nám nedáva na výber. A ani to nemal v úmysle.“ (K jádru křesťanství 42.43)
Taký je Ježiš, ako ho zobrazuje Biblia. Jeho tvrdenia od každého z nás vyžadujú, aby sme na ne dnes i každý ďalší deň reagovali.
S akým tvrdením Ježiš prichádza? Hovorí, že zostúpil z neba ako Syn človeka. Berie na seba titul, ktorý u Daniela 7,13 patrí nebeskej bytosti, ktorá dostáva od Boha Otca vládu nad jeho večným kráľovstvom. (verš 14) Ježiš o sebe rád hovoril ako o „Synovi človeka“. Pravdepodobne naposledy je tento výraz použitý v Biblii v Zjavení 14,14, kde je Syn človeka predstavený, ako prichádza druhýkrát z neba, aby vyslobodil svoj ľud a nastolil nebeské kráľovstvo.
Ján hovorí, že Ježiš nielen zostúpil z neba, aby prebýval na zemi, ale že tu prišiel s určitým poslaním – činiť Božiu vôľu. (Ján 6,38) V jeho prípade to znamenalo byť vyzdvihnutý na kríž, „aby každý, kto v neho verí, mal život večný“. (Ján 3,15.16)
Kto je tento človek? Naša odpoveď na túto otázku je najdôležitejším rozhodnutím nášho života. Aká bude tvoja odpoveď?

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi