POSLANIE

Dôveruj celým srdcom Hospodinovi a nespoliehaj sa na svoj rozum. Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a on sám ti urovná chodníky. Príslovia 3,5.6

Mnohí ľudia sú nespokojní. Snáď preto, že žijú v nepríjemnom prostredí. Možno musia konať obyčajnú prácu a myslia si, že by mohli zastávať zodpovednejšie postavenie. Často sa im zdá, že ich práca nie je správne ohodnotená a neprináša výsledky. Ich budúcnosť je neistá.
Pamätajme si, že prácu, ktorú vykonávame, i keď sme si ju sami nevybrali, máme prijať ako prácu, ktorú nám určil Boh. Máme plniť povinnosti, ktoré nás čakajú, už či sú nám príjemné, alebo nie. „Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť, lebo v záhrobí, do ktorého sa uberáš, niet práce ani myšlienky ani poznania ani múdrosti.“ (Kaz 9,10)
Ten, ktorý poslal Filipa k etiópskemu eunuchovi, Petra k rímskemu stotníkovi a izraelské dievčatko k sýrskemu veliteľovi Námanovi, posiela dnes mužov, ženy i mladých ľudí ako svojich poslov k tým, ktorí potrebujú Božiu pomoc a vedenie. (MH 472.473; CZ 339)

Náš Otče, je pravda, že často sme nespokojní pre rôzne veci. Pomôž nám dôverovať Ti a veriť, že nás posielaš tam, kde máme byť.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi