Nato ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal: Odíď, satan! Lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť. Tu ho diabol opustil a vtom prišli anjeli, ktorí mu posluhovali. Evanjelium podľa Matúša 4,8-10

Aká je vaša cena? Za koľko ste ochotní zapredať sa diablovi? Satan dobre pozná každého z nás. Vie, že niektorí ľudia podľahnú, keď im ponúkne tisícku. U ďalších to môže byť desaťtisíc. Ale u iných to bude musieť byť stotisíc alebo dokonca desať či sto miliónov. Stačí, aby ste to urobili raz. Potom sa predsa môžete kajať. „Prečo nie?“ počujeme hlas v našej mysli, „keď to nevezmem ja, urobí to niekto iný.“
Pri akej ponuke sa vzdávate? Aká je vaša cena? Ľudia trávia množstvo času diskusiami o tom, či bol Kristus pokúšaný rovnako, ako sme pokúšaní my. Musím vám povedať, že jeho pokušenia boli oveľa ťažšie než tie, ktorým sme a budeme vystavení my. To preto, že my nikdy neokúsime plnú ťarchu pokušenia. Keď nám totiž diabol ponúkne niečo, čo zodpovedá našej cene, zložíme zbrane, kapitulujeme a podáme mu ruku.
Kristus mal schopnosti, ktoré prevyšujú tie naše. Bol pokúšaný za hranice pokušenia, ktorému môže byť vystavený človek. Božiu moc mal totiž nielen na dosah ruky, ale doslova v kostiach.
Vo svojom poslednom pokušení diabol odhadzuje všetky zábrany. Mieri na pravý účel Ježišovho príchodu na zem. Ježiš sa môže stať pánom celého sveta, ak pred ním padne na kolená a pokloní sa mu. Všetko, kvôli čomu prišiel na túto zem, dosiahne hneď a bez kríža.
Ježiš sa však rozhodol uctievať a poslúchať jedine Boha. Plnú silu pokušenia pocíti až v Getsemanskej záhrade, kde bude musieť ešte raz podstúpiť ťažký zápas, aby zostal podriadený Otcovej vôli.
Ježiš bol vystavený pokušeniu, keď si musel vybrať jednu z možností – buď sa okamžite stane víťazným kráľom, alebo sa vydá na cestu trpiaceho služobníka. (Mat 3,17) Z tejto skúšky vychádza rozhodnutý. Bude nasledovať Božiu cestu trpiaceho služobníka, cestu, ktorá ho dovedie k desivej smrti na kríži. Teraz je pripravený začať svoju verejnú službu.
Aj nás, ale na oveľa nižšej úrovni, pokušenia niekam vedú. Pokušenie nie je len to, že nás priťahuje ten či onen hriech. To vôbec nie! V samotnom základe pokušenia stojí naše rozhodnutie, koho chceme nasledovať ako pána svojho života.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi