Pokoj od Boha

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. Matúš 11,28–30

Niekedy čakáme, že život s Bohom vyrieši všetky naše problémy. A tak si vyberáme Boha podľa žiaducich a efektívnych výsledkov. Boha, ktorý zaručí úspech v škole, vylieči nízke sebavedomie a moju chorobu, alebo celkovo všetky moje životné okolnosti. Bude konať a ja budem sledovať, ako prichádzajú výsledky alebo úspechy.
No Ježiš nehovorí, že ma zbaví problémov, ale že u neho nájdem odpočinutie, keď mi ešte pridá svoje jarmo, ktoré však netlačí a neťaží.
Mám pred očami Ježiša, ktorý si pred svojím príchodom mohol zvoliť akúkoľvek kombináciu životného štandardu. Zvolil si chudobu, hanbu v rodine, utrpenie a odmietnutie. Akoby chcel dokázať, že žiadne útrapy neznehodnotia jeho vzťah s Otcom. Dokonca ani nie sú dôvodom na životné depresie alebo nespokojnosť. Práve naopak. Jeho život nepriniesol efekt, ktorý tak často očakávame. Napriek tomu bol prestúpený vyrovnanosťou a pokojom. Prečo? Pretože bol tichý a pokorný srdcom.
Tento postoj pokory je krásne vyjadrený v jednej českej rozprávke: Nad nikoho sa nevyvyšuj a pred nikým sa neponižuj.

Prosím, nech sa stále učím tichosti a pokore.

Tomáš Harastej

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi