POCHVALA A OCENENIE

Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu. Prvý Petrov list 2,1.2

O druhých si zvyknime rozprávať len to dobré. Všímajme si dobré vlastnosti tých, s ktorými sa stretávame, a prižmúrme oči nad ich chybami a nedostatkami. Ak sme v pokušení sťažovať sa na to, čo niekto povedal alebo urobil, pochváľme radšej nejaký jeho čin alebo dobrú vlastnosť. Učme sa byť vďační. Chváľme Boha za jeho úžasnú lásku, za to, že Kristus zomrel za nás. Nevypláca sa myslieť na vlastné ťažkosti. Boh nás vyzýva, aby sme rozmýšľali o jeho milosrdenstve a nesmiernej láske, ktorá v nás prebudí chválu.
Skutoční pracovníci nemajú čas myslieť na nedostatky iných. Nemôžeme si dovoliť zabávať sa na chybách a slabých stránkach druhých. Ohováranie je dvojnásobnou kliatbou. Dopadá viac na toho, kto ohovára, než na ohováraného. Kto rozsieva hádky a nepokoje, zozbiera smrtiace plody. Ak vyhľadávame chyby druhých, začne zlo rásť i v nás. Kto sa zaoberá nedostatkami iných, sám sa mení podľa nich. Ak však hľadíme na Ježiša, hovoríme o jeho láske a dokonalom charaktere, meníme sa na jeho obraz. Rozjímaním o vznešenom ideáli, ktorý nám Ježiš predstavil, sa povznášame do čistého a svätého ovzdušia Božej prítomnosti. Ak v ňom zotrvávame, každého, koho stretneme, ožiarime týmto svetlom. (MH 492; CZ 354.355)

Náš nebeský Otče, chceme viac rozmýšľať o Tebe, Tvojom milosrdenstve a Tvojej nesmiernej láske.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi