Boh stvoril človeka na svoj obraz; na Boží obraz ho stvoril. Stvoril ich ako muža a ženu. Boh ich požehnal a povedal im: Ploďte sa a množte sa, naplňte zem a podmaňte si ju! Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad všetkou zverou, čo sa pohybuje na zemi! Prvá kniha Mojžišova 1,27.28

Zastavme sa na chvíľu pri tom, čo sa stalo v šiesty deň stvorenia. (Podľa dnešného kalendára by to bol piatok.) Ten deň Boh dokončil proces stvorenia, pretože dal život človeku.
Človek, to je podľa Biblie muž a žena. Obidvaja. Sú stvorení ako rovnocenné bytosti. Keďže Biblia nepozná podradnú rolu ženy, bolo Božím zámerom od počiatku rovnocenné postavenie obidvoch. A tak Boh žehná obom, žehná im ako páru a praje si, aby ich potomkovia naplnili zem.
Božie požehnanie je niečo, čo by sme si mali vážiť. Boh si totiž praje, aby sme boli šťastní. Urobil všetko pre to, aby sme mohli žiť v rodinách, kde si muž váži svoju ženu a žena prejavuje mužovi úctu. Ak sa tento princíp dodrží, obaja sa dočkajú rovnakých prejavov aj od svojich potomkov. Taký bol Boží plán, keď na počiatku stvoril človeka ako muža a ženu.
Stvoriteľ si praje, aby muži prijali svoju mužskosť a ženy zasa svoju ženskosť. Iba tak môžeme dosiahnuť to, že sa budeme v manželstve navzájom dopĺňať. Na základe toho sa vzťah medzi nami postupne prehĺbi do tej miery, ako keby sme splynuli v jedno telo.

Bože, ďakujem Ti, že nám pripomínaš, že ako muž a žena sme rovnocenní partneri. Sme si rovní napriek tomu, že sme takí odlišní. Nauč nás prijímať seba i svojho partnera a získať tak vzájomne sa dopĺňajúcu jednotu.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi