Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Lukáš 6,31

„Nebijem ju ani nepodvádzam. Tak čo ešte chce?“ Tieto slová som kedysi dávno počul od kamaráta, ktorý nechápal, prečo sa s ním jeho žena zrazu rozvádza.
„Čo nechceš, aby ti robili iní, nerob ani ty im!“ Ježiš túto múdrosť vedúcu k pasívnemu prístupu k životu upravil tak, aby bolo jasné, že nestačí, keď nerobím zle. Je nevyhnutné, aby som sa snažil konať „dobro“.
Jakub, Ježišov brat, túto myšlienku vo svojom liste kresťanom zdôrazní ešte viac: „A tak kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech.“ (Jak 4,17)
Myslím, že táto Ježišova rada môže zachrániť množstvo narušených vzťahov. Mnoho rodín bude žiť v oveľa väčšej láske a pohode, ak jej členovia budú aktívnejší v konaní dobra. Namiesto sebeckého očakávania, čo dostanem od iných, môžem ich potreby naplniť tak, ako by som si prial, aby oni napĺňali moje.
Keby sa touto Ježišovou radou riadil každý človek, svet by nezažil hrôzy vojen ani totalitné režimy. Nebyť pasívnej väčšiny, ľudia ako Hitler či Stalin by nemali šancu.
Dnešná spoločnosť skutočne nepotrebuje stádo riadiace sa heslom: „Kto nič nerobí, nič nepokazí.“ Ak chcem, aby sa moje deti mali lepšie a moje vnúčatá mohli žiť na krásnej planéte, je najvyšší čas vziať Ježišovo odporúčanie vážne. Nezaobídeme sa bez ľudí, ktorí sa neboja svojou aktivitou ovplyvňovať ostatných.

Pane Ježišu, nechceš odo mňa nič, čo sám nerobíš. Uč ma vidieť potreby mojich blízkych a podľa možností ich aj napĺňať.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi