Tí, čo tade prechádzali, rúhali sa mu, výsmešne potriasali hlavou a hovorili: Ty, čo zbúraš chrám a za tri dni ho postavíš! Zachráň sám seba, ak si Syn Boží, a zostúp z kríža! Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími: Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť! Je kráľom Izraela, nech teraz zostúpi z kríža a uveríme v neho! Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodí, ak ho má rád! Veď povedal: Som Boží Syn! Takisto ho potupovali aj zločinci, ktorí boli ukrižovaní s ním. Evanjelium podľa Matúša 27,39-44

Ako by ste reagovali na takýchto ľudí? Boli by ste ochotní zomrieť za nich? Ja by som zostúpil z kríža a dostali by to, čo si zaslúžia. Ukázal by som im, kto som. Určite by ľutovali, že sa mi posmievali. Alebo by som ich všetkých na mieste zlikvidoval. Ale viac by sa mi zrejme páčilo, keby umierali pomaly. O chvíľu by sa mi všetci klaňali a prosili o milosť.
Našťastie Ježiš nie je ako ja. Je zaujímavé, že Ježiš bol jediný ukrižovaný človek v dejinách, ktorý mohol zostúpiť z kríža. Mohol použiť svoju božskú moc a zachrániť sa. Ale ten, ktorý „nepoznal hriech“, sa rozhodol zostať na kríži a zomrieť namiesto nás. Bol ochotný stať sa za nás hriechom, „aby sme sa my stali v ňom Božou spravodlivosťou“. (2 Kor 5,21) V Jánovom evanjeliu čítame: „Dávam svoj život. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa ho prijať.“ (Ján 10,17.18) Ježiš mal na výber. Rozhodol sa konať Božiu vôľu, nie svoju. Rozhodol sa zostať na kríži.
Židovskí vodcovia sa vlastne nemýlili, keď volali: „Iných zachraňoval, sám seba nemôže zachrániť!“ Ak chcel Ježiš niekoho zachrániť, nemohol zostúpiť z kríža. Fyzicky to pre neho síce bolo možné, no z morálneho a duchovného pohľadu táto možnosť nepripadala do úvahy. Keby zostúpil z kríža, odmietol by tým svoju rolu Božieho Baránka, ktorý mal zomrieť za hriech sveta. (Ján 1,29)
Je to paradox všetkých paradoxov – ukrižovaný Mesiáš, umierajúci Spasiteľ. Ďakujme dnes z celého srdca Bohu za to, že Ježiš zostal na kríži až do úplného konca. Vďaka Kristovej obeti na Golgote máme nádej, že s ním raz budeme po celú večnosť v raji.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi