Archív zamyslení

Zmýšľajte medzi sebou tak, ako Kristus Ježiš: On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka, ponížil sa a stal sa poslušným...  [ Čítať ďalej ]

Veď viete, že ste… boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, … ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias. Prvý Petrov list 1,18-20 Pozemská služba Božieho...  [ Čítať ďalej ]

Nik nevystúpil do neba, jedine ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. Evanjelium podľa Jána 3,13 Veď som nezostúpil z neba, aby som plnil svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal. Evanjelium podľa Jána 6,38 Čo je to za človeka? Kto môže o sebe trúfalo tvrdiť,...  [ Čítať ďalej ]

A teraz ty, Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet! Evanjelium podľa Jána 17,5 Ježiš ako človek si bol plne vedomý svojho večného božstva. Nikto nevedel lepšie než On, čoho všetkého sa musel vzdať, keď sa stal...  [ Čítať ďalej ]

Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja. Miera jeho vlády a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve, ktoré upevní a posilní právom a spravodlivosťou odteraz...  [ Čítať ďalej ]

Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Skôr ako bol Abrahám, Ja som! Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však skryl a vyšiel z chrámu. Evanjelium podľa Jána 8,58.59 Aká zvláštna pasáž, pomyslel som si, keď som prvýkrát čítal Jánovo evanjelium. Prečo...  [ Čítať ďalej ]

Ním vzniklo všetko a bez neho nevzniklo nič z toho, čo jestvuje. V ňom bol život a život bol svetlom ľudí. Evanjelium podľa Jána 1,3.4 Prvý počiatok, ako ho popisuje Ján vo svojom evanjeliu, je počiatok bez začiatku, čo odkazuje na večnú preexistenciu božského Krista.Vo veršoch 3 a 4...  [ Čítať ďalej ]

Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh. Evanjelium podľa Jána 1,1 To je skutočný začiatok Ježišovho príbehu. Zatiaľ čo Matúš a Lukáš začínajú svoje evanjeliá Ježišovým zázračným narodením a Marek jeho uvedením do služby, Ján odhaľuje čitateľom skutočný počiatok všetkého.Čo je...  [ Čítať ďalej ]

Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Evanjelium podľa Lukáša 2,10.11 Čím začať príbeh o Ježišovi? Odpoveď nie je jednoduchá. Keby sme začali jeho narodením v Betleheme,...  [ Čítať ďalej ]

Milosť Pána Ježiša nech je so všetkými. Zjavenie 22,21 Prvého januára sme spolu premýšľali o tom, akú úlohu malo na počiatku všetkého Slovo – Boh – Ježiš Kristus. Hoci sa to nezdá, dnes tento ročný „seriál“ zamyslení inšpirovaný Bibliou spolu končíme.Myslím si, že nie náhodou...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi