Archív zamyslení

Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, kto hľadá, nachádza, a tomu, kto klope, sa otvorí. Evanjelium podľa Matúša 7,7.8 Je to naozaj pravda? Je modlitba ako nevyplnený šek, na ktorý stačí napísať svoju požiadavku? Dáva Boh vždy veriacim...  [ Čítať ďalej ]

Nesúďte, aby ste neboli súdení… A prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš?… Pokrytec, vyber najprv brvno z vlastného oka a potom uvidíš, ako vybrať smietku z oka svojho brata. Evanjelium podľa Matúša 7,1-5 Nikto nemôže Ježiša obviniť z toho, že nemal zmysel pre humor,...  [ Čítať ďalej ]

Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko sa vám pridá. Nebuďte teda ustarostení o zajtrajšok, lebo zajtrajšok sa o seba postará. Každý deň má dosť vlastného trápenia. Evanjelium podľa Matúša 6,33.34 Ježiš sa stretáva so svojimi nasledovníkmi tam, kde na svojej ceste životom sú....  [ Čítať ďalej ]

Nikto nemôže slúžiť dvom pánom. Buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo k jednému bude lipnúť a druhým pohŕdať. Nemôžete slúžiť Bohu i mamone. Evanjelium podľa Matúša 6,24 V starovekom svete zneli tieto slová určite pôsobivejšie ako dnes. Sloveso preložené ako „slúžiť“ je odvodené od slova dúlos,...  [ Čítať ďalej ]

Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani mole, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Evanjelium podľa Matúša 6,19-21 Týmito...  [ Čítať ďalej ]

Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do...  [ Čítať ďalej ]

Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, lebo nedostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša 6,1 Šiesta kapitola začína tým, že Ježiš mení tému vo výklade princípov nebeského kráľovstva – od kresťanskej...  [ Čítať ďalej ]

Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec. Evanjelium podľa Matúša 5,48 V tomto verši sa zameriame na slovo „teda“. Naznačuje, že ide o záver toho, čo bolo povedané predtým.Túto výzvu k dokonalosti, ktorá sa má podobať Božej dokonalosti, je potrebné vykladať v kontexte predchádzajúcich...  [ Čítať ďalej ]

Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela...  [ Čítať ďalej ]

Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ja vám však hovorím: Každý, kto sa žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Evanjelium podľa Matúša 5,27.28 To je vážne. Spomínam si na moje prvé stretnutie s týmto textom. Mal som devätnásť rokov. Pred niekoľkými mesiacmi som...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi