Archív zamyslení

Tu k nemu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Ježiš, vidiac ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Evanjelium podľa Matúša 9,2 V tomto príbehu nejde len o ďalšie uzdravenie. Najviac nás prekvapí fakt, že Ježiš spája uzdravenie s odpustením hriechov,Tento súvis...  [ Čítať ďalej ]

Keď prišiel na druhý breh… vybehli proti nemu dvaja posadnutí, ktorí vyšli z hrobových jaskýň. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste. Zrazu vykríkli: … Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň. On im to dovolil: Choďte! Evanjelium podľa...  [ Čítať ďalej ]

Zrazu sa na mori strhla taká veľká búrka, že vlny sa valili na loďku. Ježiš však spal. Pristúpili k nemu a zobudili ho: Pane, zachráň nás, hynieme! On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo hlboké ticho. Ľudia...  [ Čítať ďalej ]

Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu na to povedal: Pane,… povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. Veď aj ja som podriadený človek a mne sú...  [ Čítať ďalej ]

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. Evanjelium podľa Matúša 8,1-3 Slová nič...  [ Čítať ďalej ]

Keď Ježiš skončil túto reč, zástupy žasli nad jeho učením. Učil ich totiž ako taký, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Evanjelium podľa Matúša 7,28.29 Ježiš je pripravený na ďalšiu etapu svojej služby. Pri svojom krste bol naplnený Duchom Svätým, na púšti v stretnutí...  [ Čítať ďalej ]

Mnohí mi povedia v ten deň: Pane, Pane, či sme v tvojom mene neprorokovali? Nevyháňali sme v tvojom mene démonov? Nerobili sme v tvojom mene mnoho mocných činov? Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal. Odíďte odo mňa, páchatelia neprávostí! Evanjelium podľa Matúša 7,22.23 „Ten deň“ je deň...  [ Čítať ďalej ]

Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša 7,21 Dnešný text patrí k tým, z ktorých máme najväčší strach. Kategoricky sa tu hovorí, že môžem byť zatratený, aj keď...  [ Čítať ďalej ]

Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovocí ich poznáte… Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie a zlý strom rodí zlé ovocie. Evanjelium podľa Matúša 7,15-17 Ježiš videl realitu takú, aká je. Vedel,...  [ Čítať ďalej ]

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci. Evanjelium podľa Matúša 7,12 Nemám rád tento verš, pretože je v rozpore s tým, ako žijem. A to ma dráždi.Za našou nechuťou riadiť sa týmto zlatým pravidlom je fakt, že sa...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi