Archív zamyslení

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Evanjelium podľa Matúša 1,21 Napriek tomu, čo sme včera povedali, v určitom zmysle Ježiš skutočne konal ako kráľ dobyvateľ. Veď mal „zachrániť svoj ľud z jeho hriechov“. Slovo „hriech“ musíme chápať nielen v zmysle...  [ Čítať ďalej ]

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Evanjelium podľa Matúša 1,21 To je revolučné vyhlásenie o poslaní Mesiáša. Od prvého verša svojho evanjelia predstavuje Matúš Ježiša ako Mesiáša a Dávidovho syna. V židovskom ponímaní majú obidva tieto tituly politický podtón. Spájajú...  [ Čítať ďalej ]

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No skôr , ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom...  [ Čítať ďalej ]

Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na...  [ Čítať ďalej ]

Na to Mária odpovedala: Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. A anjel od nej odišiel. Evanjelium podľa Lukáša 1,38 Na anjelove slová mohla Mária zareagovať rôzne. Celkom prirodzenou odpoveďou by bolo: „Myslíš si, že som blázon? Naozaj čakáš, že budem chodiť...  [ Čítať ďalej ]

Mária odpovedala anjelovi: Ako sa to stane? Veď ja nepoznám muža. Anjel jej odpovedal: Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom… Lebo u Boha nič nie je nemožné. Evanjelium podľa Lukáša 1,34-37 Mária...  [ Čítať ďalej ]

Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký. Bude sa volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida. Bude kraľovať nad Jákobovým domom naveky a jeho kráľovstvu nebude konca. Evanjelium podľa Lukáša 1,31-33 Aj keď anjel Gabriel, ktorý zvestoval...  [ Čítať ďalej ]

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta Nazareta, k panne zasnúbenej mužovi menom Jozef, z domu Dávidovho. Meno panny bolo Mária. Keď vošiel k nej, povedal: Raduj sa, milosti plná! Pán s tebou. Ona sa zarazila nad jeho rečou a rozmýšľala, čo tento pozdrav znamená. Anjel pokračoval: Neboj sa,...  [ Čítať ďalej ]

Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. Evanjelium podľa Matúša 1,1 Autor začína svoje evanjelium zvláštnym spôsobom. Keby dnes, v 21. storočí, niekto v prvej kapitole svojej biografickej knihy uviedol dlhý zoznam mien, môže si byť istý, že jeho rukopis skončí u vydavateľa v koši.Pre Žida bol však...  [ Čítať ďalej ]

A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. List Kolosanom 1,17 Náš dnešný text obsahuje dve šokujúce vyhlásenia o Ježišovi. Prvé hovorí, že „je pred všetkým“. Ježiš existoval už v nekonečnej minulosti, čo si nedokážeme predstaviť. Nikdy nebol čas, kedy neexistoval. Existuje rovnako dlho ako Otec...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi