Archív zamyslení

Nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu. Druhá kniha Mojžišova 20,16 „Niečo ti prezradím, ale musíš mi sľúbiť, že to nikomu nepovieš! Je to tajomstvo!“ Túto vetu som počul veľmi často. Kedysi vo mne prebúdzala zvedavosť; dnes som však radšej, keď sa s ňou nestretávam.Poznáte niekoho,...  [ Čítať ďalej ]

Nepokradneš! Druhá kniha Mojžišova 20,15 Podľa ôsmej rady Desatora je majetok nedotknuteľný. Ten môj, i ten, ktorý patrí susedovi. Neplatí, čo niekedy počujeme: „Čo je tvoje, to je aj moje, a čo je moje, do toho ťa nič!“Ešte nedávno sa ľudia riadili slovami: „Kto neokráda štát,...  [ Čítať ďalej ]

Nepokradneš! Druhá kniha Mojžišova 20,15 „Ocko, sme bohatí alebo chudobní?“ Túto otázku mi pred rokmi položil môj syn. Priznám sa, že sa k nej musím občas vrátiť. Ôsmy princíp šťastného života je opäť veľmi stručný. Znie ako príkaz, ale môžeme ho vnímať aj ako konštatovanie:...  [ Čítať ďalej ]

Nescudzoložíš! Druhá kniha Mojžišova 20,14 „S cudzou ženou v cudzej izbe…“ Pre mnohých mužov lákavá predstava. Ale… Podľa posledných výskumov sú však najspokojnejší muži, ktorí žijú dlhodobo v jednom vzťahu.Siedmy princíp biblického Desatora nám hovorí, že k šťastiu stačí jeden životný partner. Zásluhou mnohých „slávnych“ osobností, teda...  [ Čítať ďalej ]

Nezabiješ! Druhá kniha Mojžišova 20,13 Keby sme hľadali najväčšieho „zabijaka“ našich vzťahov, zistili by sme, že je ním naše sebectvo, zameranie sa na vlastné túžby a ich napĺňanie na úkor iných.Úcta k životu je podľa Biblie jedným z predpokladov šťastia a spokojnosti, s čím súvisí množstvo otázok. Ako sa...  [ Čítať ďalej ]

Nezabiješ! Druhá kniha Mojžišova 20,13 Množstvo ľudí si život neváži. Ako keby naše bytie bolo niečím, čo môžeme márnotratne strácať a potom zas zázračne nachádzať.Šiesty princíp šťastného života je veľmi stručný. Opäť mi v ňom však chýba akási exaktnosť na to, aby som ho správne pochopil....  [ Čítať ďalej ]

Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh! Druhá kniha Mojžišova 20,12 Zdravý životný štýl – to je v súčasnosti dobrý biznis, ktorý živí stovky firiem a tisícky samozvaných „poradcov“. Každú chvíľu mi niekto ponúka instantné „zdravie“. Stačí...  [ Čítať ďalej ]

Cti svojho otca a svoju matku, aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh! Druhá kniha Mojžišova 20,12 Mnohí ľudia vyrastajú v nádhernom dome, majú luxusné hračky, študujú na prestížnej škole, ale napriek tomu nikdy nezakúsili, čo je to domov – miesto, kde...  [ Čítať ďalej ]

Veď Hospodin za šesť dní utvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich, a siedmy deň odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sobotného odpočinku a posvätil ho. Druhá kniha Mojžišova 20,11 Každý sviatok, ktorý máme v kalendári, má svoj pôvod v minulosti. Muselo sa teda stať niečo naozaj výnimočné,...  [ Čítať ďalej ]

Nebudeš konať nijakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach. Druhá kniha Mojžišova 20,10 Občas počúvam ódy na to, ako nás moderná doba oslobodzuje a stará sa o to,...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi