Archív zamyslení

Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal: Daj sa mi napiť! Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala: Ako to, že ty, Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž...  [ Čítať ďalej ]

Otec miluje Syna a všetko mu dal do rúk. Kto verí v Syna, má večný život. Kto však odmieta Syna, neuzrie život, ale spočíva na ňom Boží hnev. Evanjelium podľa Jána 3,35.36 Dnešný text spája s včerajším textom pojem „večný život“. Verš 16 hovorí, že kto verí,...  [ Čítať ďalej ]

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby ho spasil. Kto verí v neho, nie je odsúdený. Kto neverí, už je odsúdený,...  [ Čítať ďalej ]

A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto v neho verí, mal večný život. Evanjelium podľa Jána 3,14.15 V týchto veršoch sa Ježiš vracia do dávneho príbehu zaznamenaného v Štvrtej Mojžišovej knihe 21,4-9.Tu čítame, že po nejakom...  [ Čítať ďalej ]

Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý?… Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha. Na to...  [ Čítať ďalej ]

Ježiš mu odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí znova, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. Nikodém mu povedal: Ako sa môže narodiť človek, keď je starý? Či môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa? Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti:...  [ Čítať ďalej ]

Medzi farizejmi bol jeden človek, volal sa Nikodém, bol to popredný muž medzi Židmi. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: Rabbi, vieme, že si učiteľ, ktorý prišiel od Boha, lebo nikto nemôže robiť také znamenia, aké robíš ty, ak nie je s ním Boh. Evanjelium...  [ Čítať ďalej ]

Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ježiš sa im však sám nezdôveroval, pretože on poznal všetkých a od nikoho nepotreboval svedectvo o ľuďoch. Sám totiž vedel, čo je v človekovi. Evanjelium podľa Jána 2,23-25 Keď niekto robí zázraky...  [ Čítať ďalej ]

Bolo tu pravé svetlo, čo osvecuje každého človeka, to prichádzalo do sveta. Evanjelium podľa Jána 1,9 Ježiš ukázal, že jeho slová majú moc a že vládne nad chorobami, vzdialenosťou, prírodou, nadprirodzeným svetom, hriechom a dokonca i smrťou.Kto je vlastne Ježiš? A čo znamená pre mňa? Odpoveď nám ponúka...  [ Čítať ďalej ]

Keď im to hovoril, prišiel k nemu istý popredný muž, poklonil sa mu a povedal: Moja dcéra práve skonala. Ale poď, polož na ňu ruku a ožije… Keď Ježiš prišiel do domu popredného muža a videl tých, čo pískali, a rozrušený zástup, povedal: Odíďte, lebo dievča nezomrelo, ale spí....  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi