Archív zamyslení

Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol...  [ Čítať ďalej ]

No vtedy povedal Ježiš: Ešte krátky čas som s vami a potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. Budete ma hľadať, a nenájdete ma; kde som ja, ta vy prísť nemôžete. Ján 7,33.34 Život nám prináša jedinečné možnosti. No nič sa nedeje len tak. Ponuku musíme využiť predtým,...  [ Čítať ďalej ]

Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho. Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj...  [ Čítať ďalej ]

Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. Matúš 8,2.3 Máte v skrini „kostlivca“, ktorého sa chcete zbaviť, ale neviete ako? Nevyriešená minulosť je...  [ Čítať ďalej ]

Tu mu jeho bratia povedali: Odíď odtiaľto a choď do Judska, aby aj tvoji učeníci videli skutky, ktoré konáš! Veď nikto nerobí nič v skrytosti, ale chce byť verejne známy. Ak robíš takéto veci, ukáž sa svetu. Totiž ani jeho bratia neverili v neho. Ježiš im povedal:...  [ Čítať ďalej ]

Na to mu povedali: Aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti? Čo urobíš? Ján 6,30 „Keď niekto nechce, je to horšie, ako keď nemôže!“ Moje životné skúsenosti dokazujú, že je to pravda. Kto nechce, má len malú šancu na zmenu.Deň po tom, čo...  [ Čítať ďalej ]

Ježiš im odpovedal: Amen, amen, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Neusilujte sa o pominuteľný pokrm, ale o pokrm, ktorý zostáva pre večný život a ktorý vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh,...  [ Čítať ďalej ]

Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť. Radujte sa a veseľte sa, lebo v nebesiach máte veľkú odmenu. Veď takto prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Matúš 5,11.12 „Ťažko na cvičisku, ľahko na bojisku,“ hovorieval tréner. Podľa toho...  [ Čítať ďalej ]

Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. (SEP) Šťastní sú tí, ktorých prenasledujú preto, že poslúchajú Boha, lebo im patrí Božie kráľovstvo. (NPK) Matúš 5,10 Byť kresťanom v islamskej krajine znamená takmer istú smrť. Napriek tomu si túto cestu volia každý rok desaťtisíce...  [ Čítať ďalej ]

Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. (SEP) Šťastní sú tí, ktorí šíria pokoj, lebo tých Boh nazve svojimi deťmi. (NPK) Matúš 5,9 Občas si spomeniem na suseda, ktorý bol rozhádaný azda s celým svetom. Napriek tomu, že mal nadštandardné zamestnanie i príjem,...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi