Archív zamyslení

Pohoršujúce stolovanie

Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: Ako to, že váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi? Mat 9,11 Ľudové príslovie hovorí: „Vrana k vrane sadá, rovný rovného si hľadá.“ Myslím, že podľa tejto myšlienky posudzovali farizeji Ježiša po tom, ako ho videli stolovať v Matúšovom dome s ďalšími...  [ Čítať ďalej ]

Povolanie kolaboranta

Keď Ježiš odtiaľ odišiel, videl na colnici sedieť istého človeka, ktorý sa volal Matúš. Povedal mu: Nasleduj ma! Matúš vstal a išiel za ním. Keď potom stoloval v dome, prišli ta aj mnohí colníci a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Mat 9,9.10 Občas rozbúri hladinu verejnej mienky...  [ Čítať ďalej ]

Nebezpečná zaslepenosť

Keď to videli zástupy, zmocnila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom. Mat 9,8 „Keď to videli zástupy, zmocnila sa ich bázeň a oslavovali Boha, že dal takúto moc ľuďom.“ (Mat 9,8) Matúš už druhýkrát poznamenáva, že ľudia žasnú nad tým, čo...  [ Čítať ďalej ]

Ježiš poznal ich myšlienky a povedal: Prečo zle zmýšľate vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať: Odpúšťajú sa ti hriechy, alebo povedať: Vstaň a choď!? Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi, povedal ochrnutému: Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!...  [ Čítať ďalej ]

Boh mi vidí do srdca

Vtom si však niektorí zákonníci povedali: Tento človek sa rúha! Ježiš poznal ich myšlienky a povedal: Prečo zle zmýšľate vo svojich srdciach? Mat 9,3.4 Mali ste niekedy dojem, že vám niekto číta myšlienky? Niečo ste si mysleli a ten druhý vás zaskočil tým, že odpovedal na...  [ Čítať ďalej ]

Moja viera pomôže iným

Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu k nemu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Ježiš, vidiac ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Mat 9,1.2 Včera sme premýšľali o sile priateľstva. Mať dobrého...  [ Čítať ďalej ]

Sila priateľstva

Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu k nemu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Ježiš, vidiac ich vieru, povedal ochrnutému: Dúfaj, syn môj, odpúšťajú sa ti hriechy. Mat 9,1.2 „Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na...  [ Čítať ďalej ]

Boh nikoho nenúti

Tu celé mesto vyšlo v ústrety Ježišovi. Keď ho stretli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Mat 8,34-9,1 Príbeh o Ježišovom stretnutí s dvomi posadnutými sa končí slovami: „Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa...  [ Čítať ďalej ]

Keď vládne zisk

Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, porozprávali všetko, aj udalosť s posadnutými. Tu celé mesto vyšlo v ústrety Ježišovi. Keď ho stretli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja. Mat 8,33.34 Ježiš zbavil dvoch mužov ich posadnutosti. Démonom, ktorí ich ovládali, dovolil, aby vstúpili do stáda svíň....  [ Čítať ďalej ]

Vrana k vrane sadá

Obďaleč sa pásla veľká črieda svíň. Démoni ho prosili: Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň. On im to dovolil: Choďte! Vtom vyšli a vošli do svíň. Nato sa celá črieda začala rútiť dolu úbočím do mora a zahynula vo vode. Mat 8,30-32...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi