Archív zamyslení

O váhe Božieho slova

Vaša reč nech je: Áno — áno, nie — nie. Čo je navyše, pochádza od zlého. Mat 5,37 Už včera sme si povedali, že to nie je ľahké. Prečo to Ježiš hovorí? Akým právom niečo také od nás chce? Raz môj mladší syn buchol...  [ Čítať ďalej ]

O váhe môjho slova

Ďalej ste počuli, že otcom bolo povedané: Nebudeš krivo prisahať, ale splníš Pánovi svoje prísahy. Ja vám však hovorím, aby ste vôbec neprisahali; ani na nebo, lebo je Božím trónom, ani na zem, lebo je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, lebo je mestom...  [ Čítať ďalej ]

O zodpovednom rozhodnutí

Bolo povedané: Kto by prepustil svoju manželku, nech jej dá prepúšťací list. Ja vám však hovorím: Každý, kto by prepustil svoju manželku — okrem dôvodu smilstva — vystavuje ju cudzoložstvu, a kto sa ožení s prepustenou, cudzoloží. Mat 5,31.32 Ľudová múdrosť hovorí: „Dvakrát meraj a raz strihaj.“...  [ Čítať ďalej ]

O novom poradí hodnôt

Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd, ako keby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa zvádza na hriech pravá ruka, odsekni ju a zahoď. Lepšie obídeš, ak zahynie jeden tvoj úd,...  [ Čítať ďalej ]

O sile pohľadu

Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ja vám však hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už s ňou v srdci scudzoložil. Mat 5,27.28 Každému z nás sa už stalo, že odsúdil niekoho, kto konal nemorálne. Možno sme si v tej chvíli hovorili: „Ja taký nie som!“ Keď...  [ Čítať ďalej ]

O obnove dobrých vzťaov

Keby si teda prinášal dar na oltár a tam by si sa rozpamätal, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď, najprv sa zmier so svojím bratom a až potom príď a obetuj svoj dar. Pokonaj sa rýchlo so svojím protivníkom,...  [ Čítať ďalej ]

Počuli ste, že otcom bolo povedané: Nezabiješ! Kto by však zabil, musí ísť pred súd. Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: Hlupák, musí ísť pred veľradu. Kto by povedal: Blázon, musí ísť...  [ Čítať ďalej ]

Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši...  [ Čítať ďalej ]

Kto by teda zrušil čo len jedno z týchto najmenších prikázaní a učil by tak ľudí, bude označený za najmenšieho v nebeskom kráľovstve. Kto ich však bude zachovávať a učiť, bude označený za veľkého v nebeskom kráľovstve. Hovorím vám, že nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva, ak vaša spravodlivosť neprevýši...  [ Čítať ďalej ]

Zákon platí aj naďalej

Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Amen, hovorím vám: Pokiaľ nepominie nebo a zem, nepominie ani najmenšie písmenko, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nestane. Mat 5,17.18 Vždy sa nájdu ľudia, ktorí by chceli, aby...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi