Archív zamyslení

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci z východu. Pýtali sa: Kde je ten práve narodený židovský kráľ? Videli sme totiž na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť. Evanjelium podľa Matúša 2,1.2 Jednou z dôležitých biblických právd...  [ Čítať ďalej ]

Na nebi sa ukázalo veľké znamenie: Žena odetá slnkom, pod jej nohami mesiac a na jej hlave veniec z dvanástich hviezd. Bola tehotná, kričala v pôrodných bolestiach a mukách. Ukázalo sa aj iné znamenie na nebi: Hľa, veľký ohnivý drak, ktorý mal sedem hláv a desať rohov, na hlavách...  [ Čítať ďalej ]

V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal: Nebojte sa! Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo...  [ Čítať ďalej ]

A porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo v útulku pre nich nebolo miesta. Evanjelium podľa Lukáša 2,7 Cesta z Nazareta do Betlehema je dlhá asi 130 kilometrov. Keďže do Betlehema prišlo kvôli sčítaniu veľké množstvo ľudí, pre Jozefa a Máriu sa...  [ Čítať ďalej ]

V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete… A všetci sa šli dať zapísať — každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judska, do Dávidovho mesta Betlehema, lebo pochádzal z domu a rodu Dávida, aby sa zapísal...  [ Čítať ďalej ]

Toto všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal prostredníctvom proroka: Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s nami. Keď Jozef precitol zo spánku, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku. Nepoznal ju však, kým...  [ Čítať ďalej ]

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Evanjelium podľa Matúša 1,21 Napriek tomu, čo sme včera povedali, v určitom zmysle Ježiš skutočne konal ako kráľ dobyvateľ. Veď mal „zachrániť svoj ľud z jeho hriechov“. Slovo „hriech“ musíme chápať nielen v zmysle...  [ Čítať ďalej ]

Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. Evanjelium podľa Matúša 1,21 To je revolučné vyhlásenie o poslaní Mesiáša. Od prvého verša svojho evanjelia predstavuje Matúš Ježiša ako Mesiáša a Dávidovho syna. V židovskom ponímaní majú obidva tieto tituly politický podtón. Spájajú...  [ Čítať ďalej ]

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. No skôr , ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. Keď o tom...  [ Čítať ďalej ]

Vtedy Mária prehovorila: Velebí moja duša Pána a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno, a jeho milosrdenstvo je z pokolenia na...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi