Archív zamyslení

Anjelovi cirkvi v Efeze napíš: Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej pravici sedem hviezd a chodí medzi siedmimi zlatými svietnikmi. Zjavenie 2,1 Listy začíname oslovením človeka, ktorému píšeme, pričom na konci pridáme svoj podpis. Považujeme to za samozrejmosť, ale vždy to tak nebolo.V období...  [ Čítať ďalej ]

Kto má uši, nech počúva, čo Duch hovorí cirkvám… Zjavenie 2,7 Občas sa stretávam s ľuďmi, ktorí majú poruchu sluchu. Buď počujú málo, alebo nepočujú vôbec. Najväčší problém majú tí, ktorí si svoj hendikep odmietajú pripustiť a tvrdia, že počujú dobre.Podobný problém môže nastať aj s tým,...  [ Čítať ďalej ]

Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy a hľa, žijem na veky vekov a mám kľúče smrti a podsvetia. Napíš teda, čo si videl, čo je a čo sa stane potom. Zjavenie 1,17-19 „Nebojte sa, tá škvrna na tvári určite zmizne!“ Lekárove slová na mňa...  [ Čítať ďalej ]

Obrátil som sa, aby som pozoroval hlas, ktorý ku mne hovoril. A keď som sa obrátil, videl som sedem zlatých svietnikov a uprostred svietnikov akoby Syna človeka, oblečeného do dlhého rúcha a cez prsia prepásaného zlatým pásom. Zjavenie 1,12.13 Raz za čas sa dostanem do situácie, že...  [ Čítať ďalej ]

Ján siedmim cirkvám, ktoré sú v Ázii: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, aj od siedmich duchov, ktorí sú pred jeho trónom, a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje, oslobodil nás svojou...  [ Čítať ďalej ]

Zjavenie Ježiša Krista, ktoré mu dal Boh, aby svojim sluhom ukázal, čo sa má onedlho stať. On poslal svojho anjela a naznačil to svojmu sluhovi Jánovi. Ten dosvedčil Božie slovo a svedectvo Ježiša Krista, všetko, čo videl. Blahoslavený je, kto číta, aj tí, čo počúvajú slová...  [ Čítať ďalej ]

Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu. Skutky 2,46.47 Pri pokladnici som obdivoval predavačku, ktorá veľmi...  [ Čítať ďalej ]

Ježiš pristúpil a povedal im: Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni...  [ Čítať ďalej ]

V ten istý prvý deň týždňa večer, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi za zavretými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: Pokoj vám! Keď to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. Ján 20,19.20 V živote som...  [ Čítať ďalej ]

Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvymi? Niet ho tu, bol vzkriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galilei: Syn človeka musí...  [ Čítať ďalej ]

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi