Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava. Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Lukáš 23,33.34

Odpustenie je jedným z liekov na množstvo chorôb modernej doby. Problém je v tom, že tento liek nekúpime v žiadnej lekárni. Negatívne je aj to, že o tomto akte zblíženia sa nevyučuje ani v nijakej škole.
Odpustenie je jeden zo základných pilierov kresťanstva. Ak chceme pochopiť jeho zmysel, najlepšie urobíme, keď sa budeme učiť od Ježiša.
Ježiš vo chvíli, keď visí na kríži, nemyslí na seba, ale na ľudí stojacich okolo. Väčšina z nich podľahla davovej psychóze. Podľa Ježiša vlastne ani nevedia, čo robia, keď teraz oslavujú jeho ukrižovanie. Preto hovorí: „Otče, odpusť im. Väčšina z nich si čoskoro uvedomí, čo spáchali, a budú to ľutovať.“
Pre mňa sú tieto slová veľmi dôležité. Nie som lepší ako Židia, ktorí stáli okolo kríža. Aj ja sa niekedy dám „strhnúť davom“ k niečomu, čo by som s čistou mysľou nikdy neurobil. Vo chvíli, keď si svoj omyl uvedomím, sú pre mňa tieto Ježišove slová liečivým balzamom na moje boľavé vnútro.
Tieto slová ma vedú aj k tomu, aby som si uvedomil, že nie vždy, keď mi iní ubližujú, vedia, čo robia. Možno aj oni podľahli tomu, čo o mne tvrdil niekto, kto ma nemá rád. Ak si chcem vziať príklad z Ježiša, potom by aj títo ľudia mali počuť v mojej modlitbe: „Otče, odpusť im, veď nevedia, čo robia…“

Bože, keď mi niekto ublíži a ja túžim po pomste, naplň moje vnútro svojou odpúšťajúcou láskou, ktorá mi vráti pokoj.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi