Niečo o strachu

Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, vyznám i ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Toho však, kto by ma zaprel pred ľuďmi, zapriem aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša 10,32.33

Zdá sa, že téma strachu ešte nebola úplne vyčerpaná. Je síce pravda, že v dnešnom texte sa slovo „strach“ nevyskytuje, ale z kontextu ho cítime. Strach je dôvod, prečo sa veriaci „neprizná“ k Ježišovi alebo sa nepostaví na jeho stranu. Verš odhaľuje dynamiku strachu: „Postav sa za mňa proti mienke sveta a ja sa postavím za teba pred svojím Otcom v nebi. Ak zutekáš, ako sa ťa môžem zastať?“
Aj keď Ježiš trikrát pripomenul, že jeho nasledovníci sa nemusia báť, stále k tomu máme sklon. Aspoň ja áno. Nepoznám nikoho, kto by ma dnes chcel pripraviť o život alebo mi nejako fyzicky ublížiť. Keby som však povedal, čo si skutočne myslím, možno by si zo mňa robili posmech, považovali ma za hlupáka alebo za nejakého zaostalca, ktorý patrí kdesi do 19. storočia. Pre nás ľudí je ťažké nebáť sa. Zdá sa, že strach máme doslova v kostiach.
Ak však dovolíme Kristovi, aby sa postaral o naše obavy, čaká nás veľká odmena. Tí, ktorí sa postavia za Krista, majú v nebi Obhajcu. To je dobrá správa v čase, keď sme silní – ale desivá vo chvíľach, keď zlyhávame.
Táto dobrá správa je však oveľa lepšia, než si myslíme. Milostiplný Ježiš je ochotný postaviť sa za nás dokonca aj v prípade, že ho zaprieme – ak svoj hriech vyznáme a znovu sa rozhodneme „nebáť sa“. Peter túto milosť zakúsil, keď v noci pred ukrižovaním padol v plači na kolená. Zo strachu Ježiša nielen zaprel, ale dokonca sa zaprisahával, že ho nepozná. Jeho poslucháči mu uverili.
Peter sa kajal a Boh mu odpustil. Opäť bol duchovne zdravý. Celý zvyšok svojho života vyznával svojho Pána (aj keď to nebolo vždy dokonalé), a to až do svojho ukrižovania.
Kristus sa k nám ochotne priznáva, keď o ňom svedčíme slovami i životom. No ak ho vo svojom každodennom živote sústavne zapierame, z dlhodobého hľadiska sami sebe škodíme.
Otázka, ktorú by som si mal položiť, znie: Koho sa mám báť viac – ľudí alebo Boha?

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi