…nechceli ťa poslúchať a nepamätali na tvoje predivné skutky, ktoré si konal s nimi. Zatvrdili si šije, vzali si do hlavy, že sa vrátia do svojho otroctva v Egypte. Ty si však Boh, ktorý odpúšťa, ktorý je milostivý a milosrdný, dlho zhovievajúci a bohatý v milosti, a tak si ich neopustil. Nehemiáš 9,17

Knihu Nehemiáš by si mal prečítať každý človek, ktorý by chcel alebo mal hovoriť o vodcovstve, prípadne by cítil povolanie byť (predovšetkým v cirkvi) vodcom. Nehemiáš je jedinečný vodca s neobyčajnými schopnosťami, charakterom a nadaním viesť. Zvláštnym spôsobom som si tohto človeka obľúbil.
Týchto niekoľko viet je z reči, príhovoru, modlitby vyslovenej krátko predtým ako národ uzavrel zmluvu s Bohom. Novú zmluvu s Hospodinom. Týchto niekoľko viet pripomína dokonca situáciu izraelského národa na púšti, čiže niekoľko generácií späť aj celú históriu národa. Inými slovami vyjadruje: „To, že tu dnes stojíme a môžeme budovať chrám a mesto, je vďaka tomu, že ty si nás, Pane, neopustil, hoci sme sa od teba vzdialili a toľkokrát sme Ťa opustili.“
Nehemiáš s Ezdrášom sa nepotľapkávajú po ramenách, ako sa teraz darí, ako mesto rastie a národ začína prosperovať. Prichádzajú pred Hospodina a vyznávajú: „To, že sme teraz tu, je vďaka tomu, že ty si nás neopustil, že ty si milostivý, milosrdný Boh.“

Bože, vďaka, že si ma ako jednotlivca aj ako cirkev v minulosti neopustil a nezavrhol, že si Boh milostivý a milosrdný.

Tomáš Harastej

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi