Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného, pristúpila k nemu žena s alabastrovou nádobou drahocenného oleja a vyliala mu ho na hlavu, keď sedel za stolom. Keď to videli učeníci, namrzene hovorili: Načo takéto plytvanie?… Ježiš to spozoroval a povedal im: Prečo trápite túto ženu? Veď mi urobila dobrý skutok… Keď vyliala ten olej na moje telo, urobila to na môj pohreb. Evanjelium podľa Matúša 26,6-12

Tento príbeh akoby nezapadal do záznamu o Ježišových posledných dňoch v Jeruzaleme. Zdá sa, že Matúš zámerne umiestnil rozprávanie o pomazaní medzi intrigy židovských vodcov a Judášovu ponuku Ježiša zradiť, aj keď kvôli tomu musel vytrhnúť túto udalosť z chronologického kontextu. Podľa Ján 12 sa pomazanie uskutočnilo šesť dní pred Veľkou nocou a na ďalší deň Ježiš triumfálne vošiel do Jeruzalema.
Matúš neuvádza tento príbeh vo svojom evanjeliu len preto, aby vysvetlil Judášovo konanie. Máriino pomazanie Ježišových nôh nesie svoje posolstvo. Svedčí o jej nesmiernej oddanosti, ktorá je vyjadrením jej vďačnosti Ježišovi. Mária preukazuje svoju lásku tomu, ktorý urobil tak mnoho pre ňu a ktorý vrátil život jej bratovi Lazarovi. Jej skutok je v ostrom kontraste s konaním židovských vodcov a Judášovou odpoveďou Ježišovi v tomto príbehu.
Samotný akt pomazania prekypuje symbolikou. Veď skutočný význam slova Mesiáš alebo Kristus je „pomazaný“. Ako boli v Starej zmluve pomazaní králi a kňazi, tak Mária pomazala Ježiša.
Najprekvapivejším momentom v celom príbehu o pomazaní je Ježišovo vysvetlenie, že Máriin skutok je príprava na pohreb. Toto vyhlásenie znovu ukazuje, že Ježiš má situáciu pod kontrolou. Telo sa pomazávalo na pohreb po smrti človeka. Tradične sa vykonávalo na mŕtvych, nie na živých, s výnimkou zločincov, ktorí na to nemali nárok. Ježišova interpretácia Máriinho činu naznačuje, že zomrie ako zločinec, ktorého telo bude pochované bez riadneho obradu.
Príbeh Judáša a Márie nám kladie rozhodujúcu otázku: Na čej strane stojím? Súhlasím s „márnotratnou“ Máriou, ktorá dala Ježišovi všetko, čo mala? Alebo stojím na strane sebeckého Judáša, ktorý vnímal Ježiša ako nástroj na naplnenie svojich predstáv a potrieb? Ak som úprimný a chcem si dať poctivú odpoveď, zistím, že to vôbec nie je jednoduchá otázka. Judáš sa totiž skrýva v každom z nás. Našťastie je v nás aj Mária. A ja rozhodujem o tom, kto z nich bude dominovať v mojom živote.

Najnovšie články

Odporúčame

  • Inšpiratívne zamyslenie z Biblie
  • Sobotná škola
  • Priamy prenos bohoslužieb
  • Spievajme Hospodinovi